NCC bygger ut Aalto-universitetet i Finland

NCC har fått i uppdrag av Aalto-universitetet att uppföra två byggnader på universitetets campusområde i Otnäs, Esbo. Ordervärdet uppgår till cirka 340 MSEK.

Illustration: SARC Architects

Den första byggnaden kommer att innehålla lokaler för undervisning och forskning samt ett event- och studiocenter på cirka 6 500 kvadratmeter. Den andra byggnaden kommer innehålla lokaler för undervisning och forskning med en yta på cirka 5 700 kvadratmeter, ytor främst för Högskolan för elektroteknik och Högskolan för teknikvetenskap.

– Projektet omfattar ett flertal funktioner och installationer för att möta de tekniska och hållbara förväntningar som idag ställs på moderna universitetsbyggnader. Det känns väldigt spännande att få möjlighet att bygga ut det här välkända universitetsområdet tillsammans med Aalto-universitetet, säger Catarina Molén-Runnäs, chef för NCC Building Nordics.

Byggnationen påbörjas i januari 2022 och projektet beräknas vara klart under våren 2023.

Ordervärdet uppgår till cirka 340 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2021 i affärsområde Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Presschef NCC Group, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.