NCC bygger Idrottsområde Söder i Kristianstad med hybridgräsplan för elitfotboll

2010 invigdes Kristianstads Arena, som byggdes av NCC på uppdrag av kommunen. Nu ska närliggande Idrottsområde Söder byggas om och utvecklas till ett funktionellt och attraktivt idrottsområde med bland annat nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och fler utomhustennisbanor. Ordern är värd 158 MSEK.

– Idrottsområde Söder är ett spännande projekt som består av flera delar, bland annat ska en ny huvudarena för fotboll byggas med hybridgräs. Det är en mix av naturgräs och konstgräs som ger många speltimmar per säsong, med bibehållen känsla av naturgräs. Anläggningen får markvärme och blir en av de första hybridgräsplanerna i landet som klarar elitfotbollens krav, berättar Ingemar Paulsson, projektchef NCC.

I anslutning till huvudarenan byggs en läktare med drygt 1 200 platser, serverings- och arrangemangsytor samt konstgräsplaner, tennisbanor och parkering. Dessutom rustas nuvarande friidrottsanläggning upp med renoverade löparbanor och kastbur med mera.

Arbetet påbörjas under hösten 2016 och beräknas vara färdigt i slutet av 2018. NCC är totalentreprenör för projektet, som utförs i samverkansformen partnering med Kristianstads kommun.  Affären orderregistrerades i tredje kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building.

Fredag 28 oktober kl 15 tar NCC och Kristianstads kommun första spadtaget för Idrottsområde Söder tillsammans med lokala idrottsföreningar.

Plats: Arbetsområdet för Idrottsområde Söder, vid Ringvägen i Kristianstad

Media välkomnas att närvara!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Paulsson, projektchef, NCC Building, +46 (0)70 579 60 48
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig södra Sverige, NCC, +46 (0)76 521 53 43
Henrik Wester, informatör, Kristianstads kommun, +46 (0)73 853 23 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank


Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.