Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Omfattande genomlysning belastar resultatet

  • Orderingången uppgick till 12 738 (12 738) MSEK i det tredje kvartalet och till 44 093 (40 554) MSEK för perioden      januari till september
  • Nettoomsättningen uppgick till 14 269 (13 075) MSEK i det tredje kvartalet och till 39 513 (38 168) MSEK för perioden januari till september
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 133 (339) MSEK i det tredje kvartalet och till -1 078 (1 048) MSEK för
    perioden januari till september. Resultatet belastas i tredje kvartalet av omvärderingar om 1 565 MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -955 (283) MSEK i det tredje kvartalet och till -910 (881) för perioden januari till september
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -8,87 (2,59) SEK i det tredje kvartalet och till -8,47 (8,11) för perioden   januari till september

Kontaktinformation:

Mattias Lundgren, Chief Financial Officer NCC +46 (0)70-228 88 81

Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC +46 (0)70-354 80 35

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 07.10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.