NCC bygger ny vattenförsörjning åt Skellefteå kommun

NCC har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att anlägga ett nytt vattenförsörjningssystem. Systemet ska förse 45 000 personer i Skellefteå och omkringliggande samhällen med rent dricksvatten. Ordervärdet uppgår till 463 MSEK.

– Säker vattenförsörjning är en allt viktigare samhällsfråga. NCC kom in i ett tidigt skede vilket har gett bra förutsättningar att tillsammans med kunden och konsulter kunnat utveckla en innovativ och hållbar lösning för den lokala vattenförsörjningen i Skellefteå, säger Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

För att få en jämnare och bättre kvalitet på det vatten som renas till dricksvatten behöver Skellefteå kommun ett nytt vattenförsörjningssystem. I det nya systemet kommer inte vattnet att tas direkt från älven som idag, utan istället från marken. Ett nytt vattenverk kommer att byggas i Medle och därifrån ska vattnet skickas i ledningar in till Skellefteå.

Genomförandet av vattenförsörjningsprojektet ska förenkla dricksvattenproduktionen och öka leveranssäkerheten. Den nya vattenförsörjningen medför också en minskad kemikalieförbrukning och en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare.

Skellefteå kommun, Ramböll och NCC genomför projektet i samarbetsformen utökad samverkan, som innebär att allas kompetens tillvaratas tidigt i projektet vilket därmed kan spara tid och kostnader.

– Äntligen! Vi ser fram emot att få genomföra detta stora investeringsprojekt tillsammans med NCC och de andra deltagande parterna. Efter en lång förberedelsetid ska vi nu äntligen få sätta spaden i jorden, säger Stefan Johansson, avdelningschef vatten och avfall, Skellefteå kommun.

Byggnationen startar i augusti 2016 och pågår fram till 2018. Drifttagningen sker i början av 2019 efter att intrimning och provdrift genomförts.

Affären registreras i kvartal två 2016 med 60 procent i affärsområdet NCC Infrastructure och 40 procent i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Hagman, Affärsområdeschef, NCC Infrastructure, +46 (0)70 588 22 20

Anna Trane, Head of Media Relations  NCC, +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni, kl. 13:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.