NCC bygger studentboende i Oslo

NCC har tecknat avtal med Studentsamskipnaden (SiO) för att bygga 209 studentrum i Oslo. Byggnationen startar i maj och beräknas färdigt under hösten 2024.

Studentboendet ligger centralt utmed floden Akerselva i stadsdelen Grünerløkka i Oslo och kommer att bestå av 209 studentrum i sju plan med gemensamma utrymmen och kommersiella lokaler i bottenvåningen. Den totala ytan uppgår till cirka 9 100 kvadratmeter.

I uppdraget ingår också att anlägga ett torg i anslutning till projektet, tillgängligt för allmänheten, samt ett grönområde och ett gångstråk längs Akerselva.

– Tillsammans med SiO och andra samarbetspartners har vi arbetat fram en grundlig och effektiv plan för genomförandet av det här projektet. Vi ser fram emot att börja bygga detta hållbara och framtidssäkrade studentboende, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Projektet har en tydlig miljöprofil med fokus på hållbarhet och medvetna val av miljövänliga material och lösningar. Projektet blir till exempel ett pilotprojekt för utsläppsfria byggarbetsplatser i samarbete med Enova, och en återbruksrapport har tagits fram för att kartlägga hur befintligt byggmaterial kan återanvändas.

Byggarbetet påbörjas i maj och planerat färdigställande är hösten 2024. Uppdraget är en totalentreprenad och orderregistreras i andra kvartalet 2022 i NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Presschef NCC Group, 0765216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.