NCC renoverar Linnanmaa universitetscampus i Uleåborg, Finland

NCC ska renovera Linnanmaa universitetscampus i Uleåborg, Finland på uppdrag av Finlands Universitetsfastigheter. Renoveringen är en del av projektet Cooperative Campus 2020 för att skapa lokaler till Uleåborgs universitet. Ordern uppgår till cirka 340 MSEK.

NCC ska renovera en bruttoarea på 27 500 kvadratmeter på Linnanmaa campus. Det kommer också att ingå en mindre del nybyggnation i projektet. Det renoverade campusområdet ska hyras ut till och användas av Uleåborgs universitet för tillämpad vetenskap.

– Linnanmaa campusprojekt är en fortsättning på det långvariga samarbete som vi har haft med Finlands Universitetsfastigheter i andra delar av Finland. Här ska vi skapa kvalitetslokaler för studenterna och fakulteten på nya campus, säger Mika Soini, chef för NCC Building Finland.

Markarbetena har redan påbörjats och projektet beräknas vara slutfört i juni 2020.NCC är totalentreprenör för projektet och ansvarar även för utformningen av el- och ventilationssystemen samt konstruktioner.

Ordern är på totalt 340 MSEK redovisas under andra kvartalet 2018 inom affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mika Soini, chef för Building Finland, NCC, mika.soini@ncc.fi, +358 10 507 8711
Anna Trane, presschef, NCC, anna.trane@ncc.se, + 46 708 84 74 69

NCCs presstelefon 08 585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.