Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2022

Året avslutat stabilt