Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Halvårsrapport januari–juni 2017

NCC:s rörelseresultat i det andra kvartalet var något lägre än föregående år