Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2018

Fortsatt förändringsarbete med fokus på lönsamhet

Styrelsens förslag till utdelning i NCC - rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 publiceras

Styrelsen i NCC AB har vid sitt möte idag beslutat föreslå en utdelning på 4,00 (8,00) SEK per aktie för räkenskapsåret 2018. NCC publicerar också idag sin rapport för fjärde kvartalet 2018 och helåret 2018.

Förändringar i NCC:s koncernledning

Carola Lavén lämnar sin roll som chef för affärsområdet Property Development på NCC för att bli vice VD och investeringsdirektör för fastighetsbolaget Castellum.