Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressreleaser, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

NCC säljer bostadsprojekt i Tyskland

NCC säljer ett bostadsprojekt i Berlin, Tyskland till den tyske investeraren Bewags pensionsfond för 150 MSEK. Projektet omfattar två flerfamiljhus med totalt 94 hyreslägenheter.

NCC får order för renovering av bostäder i Danmark för 610 MSEK

NCC ska genomföra en omfattande renovering av 493 radhus i Albertslund i Danmark på uppdrag av Albertslund Boligselskab.  Ordern är värd 610 MSEK och blir därmed NCC:s hittills största renoveringsprojekt.

NCC säljer kontorsprojekt i Hagastaden

NCC säljer kontorsfastigheten Torsplan 2 i Hagastaden Stockholm och tecknar samtidigt avtal om förvärv av en kontorsfastighet i Solna Business Park. Affären genomförs med Fastighets AB Brostaden. Försäljningen av Torsplan 2 genomförs som en bolagsaffär med ett värde om cirka 1,6 miljarder SEK. Förvärvet i Solna omfattar cirka 35 000 - 40 000 kvm kontorsbyggrätt och är villkorat av ny detaljplan.

NCC bygger åt HSB i Uppsala för 340 MSEK

NCC har fått i uppdrag av HSB att bygga 158 bostadsrätter i centrala Uppsala, Brf Hamnen. Ordern uppgår till drygt 340 MSEK.

NCC säljer byggrätter i Limhamn, Malmö

NCC säljer en del av stadsutvecklingsområdet Limhamns läge i Malmö till MKB Fastighets AB för 254 MSEK. Affären omfattar cirka ca 550 byggrätter.

Norska asfaltsmålet avslutat

Högsta domstolen i Norge väljer att inte ta upp överklagandet i asfaltsmålet som gällde olagligt samarbete i Trøndelag under 2005 till 2008. Därmed är målet avslutat.

NCC säljer andel av fastighetsprojekt i Berlin

NCC säljer del av fastighetsprojektet ”Sonnengarten” till Industria Wohnen för cirka 515 MSEK.

Styrelse utses för NCC Housing

Som ett led i den planerade särnoteringen av affärsområdet Housing tillsätter NCC en extern styrelse för bostadsutvecklingsbolaget. Ordförande blir Carl Engström, Senior Investment Manager Nordstjernan AB.

NCC avser att dela ut NCC Housing 2016

NCC planerar för att dela ut NCC Housing till aktieägarna under 2016 enligt Lex Asea. Vid en avknoppning erhåller aktieägarna i NCC aktierna i det nya bostadsutvecklingsbolaget istället för kontant utdelning.

Ny strategi för lönsam tillväxt i NCC

NCC:s nya strategi för lönsam tillväxt har som mål att bolaget ska växa med i genomsnitt 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen ska förbättras från dagens cirka 3 procent till minst 4 procent under strategiperioden 2016-2020.