Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 43, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 24 oktober – 28 oktober 2022 återköpt sammanlagt 439 706 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 42, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 17 oktober – 21 oktober 2022 återköpt sammanlagt 489 783 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 41, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 10 oktober – 14 oktober 2022 återköpt sammanlagt 533 392 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 40, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 3 oktober – 7 oktober 2022 återköpt sammanlagt 537 310 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 39, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 26 september – 30 september 2022 återköpt sammanlagt 460 877 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.