Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger ytterligare 163 lägenheter i Täby Park

NCC ska på uppdrag av Riksbyggen bygga 163 bostadsrättslägenheter i Täby Park, norr om Stockholm. Detta är parternas fjärde gemensamma projekt i området. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 350 MSEK.

Kallelse till NCC:s årsstämma 2022

Årsstämma i NCC AB äger rum på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, tisdagen den 5 april 2022, kl. 16.30.

NCC bygger 87 bostadsrätter i centrala Skellefteå

NCC och HSB inleder samverkansprojekt och bygger två hus med 87 lägenheter i ett växande Skellefteå. Ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

NCC renoverar vårdbyggnad på Nyköpings lasarett

NCC får i uppdrag av Region Sörmland att renovera och bygga om en vårdbyggnad på Nyköpings lasarett. Ordern ingår i parternas strategiska partneringsamarbete och uppgår till cirka 200 MSEK.

NCC bygger ytterligare hus vid vattnet åt Danica i Hellerup

NCC ska på uppdrag av Danica bygga ett tredje hus i området Tuborg Strandäng, Hellerup, Danmark. Projektet heter Kusthus III och innehåller 38 bostäder och är en fortsättning på Kusthus I och Kusthus II som parterna tidigare byggt tillsammans i samma område. Ordervärdet uppgår till cirka 540 MSEK.

NCC tecknar ramavtal med Region Sörmland

NCC har tecknat ramavtal med Region Sörmland och utökar därmed samarbetet i regionen. Avtalet omfattar ny-, om- och tillbyggnationer samt underhåll inom Region Sörmlands fastighetsbestånd och löper upp till fyra år.

NCC bygger 141 bostadsrätter åt HSB Göteborg

I samverkan med HSB Göteborg ska NCC bygga 141 bostadsrätter i Göteborg. Lägenheterna är den sista etappen i det nya bostadsområdet Fixfabriken som utvecklas i västra Göteborg. Ordersumman uppgår till cirka 365 MSEK.

NCC tecknar avtal för interiören av supersjukhuset på Nordsjälland

NCC och Region Hovedstaden har tecknat ytterligare ett avtal inom projekt Nyt Hospital Nordsjälland. Denna entreprenad rör interiören av sjukhuset och ordervärdet uppgår till cirka 940 MSEK.

NCC bygger häkte i Kristianstad

NCC ska i samverkan med Intea och Kriminalvården bygga ett nytt häkte och lokaler för frivård i Kristianstad. Häktet och frivården är en del av Kristianstads nya rättscentrum. Ordervärdet uppgår till 680 MSEK.

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2021

Bra rörelseresultat och stark orderstock.

NCC bygger nytt vårdkvarter i Örebro

NCC ska på uppdrag av Länsgården Fastigheter AB bygga ett nytt kvarter med en vårdcentral och ett vård- och omsorgsboende i Örebro. Uppdraget sker i två etapper med ett ordervärde som totalt uppgår till cirka 350 MSEK.

Valberedningens förslag till styrelse i NCC AB

Valberedningen har beslutat föreslå omval av Alf Göransson som styrelseordförande vid årsstämman samt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Viveca Ax:son Johnson har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2021

NCC:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2021 kommer att offentliggöras onsdagen den 2 februari 2022. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s hemsida ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC bygger 54 hyresrätter i Timrå

NCC kommer tillsammans med Timråbo bygga 54 hyresrätter i Söråker, Timrå kommun. Affären är en totalentreprenad i samverkan och ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

NCC bygger 160 nya förskoleplatser i Nacka

NCC ska tillsammans med Nacka kommun bygga Järlahöjdens förskola, en helt ny förskola med plats för 160 barn i centrala Nacka. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 60 MSEK.