Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC får markanvisning i centrala Stockholm

NCC har vunnit en markanvisningstävling för utvecklingen av ett hotell i ett nytt attraktivt kvarter i Östra Hagastaden, Stockholm.

NCC bygger fundament och vägar i ny vindkraftpark i Härjedalen

NCC har fått uppdrag att till OX2 anlägga fundament och vägar till en vindkraftpark i Åndberg i Härjedalen. Med uppdraget befäster NCC sin position som en av Sveriges ledande byggare på området.

NCC bygger vårdcentral och 42 lägenheter i Norrköping

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga Nodhuset i Norrköping; en byggnad i tio våningar med ett flertal olika vårdinrättningar i botten samt 42 hyreslägenheter ovanpå. Ordervärdet uppgår till 200 MSEK.

NCC tecknar ramavtal med Norrvatten och inför ny hållbar teknik för ledningsrenovering

NCC tecknar ett ramavtal med Norrvatten om att förnya förbundets vattenledningar. Med ny unik teknik kan ledningsnätet renoveras med mindre miljöpåverkan. Ramavtalet löper i upp till sju år.

NCC ska förvandla kontor till nytt Hilton-hotell i Köpenhamn

ATP Ejendomme och NCC har slutit avtal om renovering och expansion av det tidigare Nordea-huvudkontoret i Köpenhamn till Hilton Copenhagen City Center. Kontraktet är värt cirka 825 MSEK.

NCC tecknar nytt vägserviceavtal i Arvidsjaur

NCC har tecknat avtal med Trafikverket om underhåll och drift av de statliga vägarna i Arvidsjaur. Avtalet uppgår till cirka 120 MSEK och löper på minst fyra år med möjlighet till förlängning.

Ett steg mot kontorsbrist och för tillväxten:

NCC byggstartar ny stadsdel i Stockholm

Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen i Göteborg undertecknat

NCC har tillsammans med konsortiemedlemmarna för utvecklingen av nya Masthuggskajen tecknat ett mark- och exploateringsavtal för att utveckla 37 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och kontor i centrala Göteborg.

NCC bygger arbetstunnlar till nya tunnelbanan

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana att anlägga två arbetstunnlar för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje från Akalla till Barkarby. Avtalet uppgår till cirka 75 MSEK.

NCC bygger parkeringshus för över 400 bilar i Västerås

NCC bygger ett nytt parkeringshus för Västerås Parkerings AB med plats för 445 bilar. I markplan på parkeringshuset byggs även butiksytor för handel. Ordervärdet uppgår till 120 MSEK.

NCC bygger förskola i Helsingborg

Idag togs första spadtaget för en ny förskola som NCC bygger tillsammans med Helsingborg stad i området Drottninghög. Förskolan är en del av ett strategiskt partneringsamarbete om totalt fyra skolbyggnader i kommunen. Ordervärdet uppgår till cirka 60 MSEK.

NCC skapar trygg utemiljö åt Kalmarhem

NCC har tecknat ramavtal med Kalmarhem om att skapa en trygg och tillgänglig utemiljö i fyra bostadsområden i Kalmar. Ordervärdet uppgår till cirka 70 MSEK.