Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger Kajhuset Solsidan med unikt havsnära läge i Sundsvall

Nu har det första spadtaget tagits för Kajhuset Solsidan som NCC bygger på uppdrag av 360sol AB i Sundsvalls nyaste stadsdel Norra Kajen. Huset består av 36 lägenheter och har ett exklusivt läge i direkt anslutning till havet. 

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC:s Loop Rocks utmanar åkeribranschen

NCC tar nu nästa steg i att förnya branschen för byggmaterial och börjar ansluta åkerier, maskinuthyrare och miljökonsulter till Loop Rocks, NCC:s öppna plattform som matchar utbud och efterfrågan av andrahandsmaterial mellan byggarbetsplatser. Den första Loop Rocks-lastbilen börjar köra i Mälardalen i april.

NCC tvingas varsla om att häva avtalet för vattenledningen i Ludvika

NCC och Ludvika kommun arbetar fortfarande med att hitta en fungerande lösning för att slutföra arbetet med en ny vattenledning i Grängesberg.  Men lyckas inte parterna enas tvingas NCC häva avtalet som grundar sig på en utförandeentreprenad.

NCC bygger ut lager åt Arla i Linköping

NCC bygger ut kyllager och emballagelager åt Arla Foods i Linköping. Utbyggnaden ska ge plats åt ett växande sortiment specialprodukter som tillverkas vid mejeriet. Ordern är värd cirka 45 MSEK.

NCC och Botkyrkabyggen fick en delad första plats när Årets bästa renoveringsprojekt 2017 utsågs

NCC:s renoveringsprojekt på Krögarvägen 2 i Fittja som genomfördes gemensamt med Botkyrkabyggen och arkitektbyrån Spridd fick en delad första plats i SABO:s tävling Årets bästa renoveringsprojekt 2017. Hyltebostäder var den andra vinnaren i tävlingen med sitt projekt Ombyggnad Storgatan där NCC också har varit delaktiga.

NCC:s årsredovisning 2016 tillgänglig på ncc.se

NCC:s årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på www.ncc.se/Arsredovisningar. En utskrift finns även tillgänglig på NCC AB:s huvudkontor, Vallgatan 3, Solna.

NCC bygger Finspångs vårdcentrum

NCC har fått i uppdrag att i samverkan med Region Östergötland projektera och bygga Finspångs vårdcentrum. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka en halv miljard SEK.

NCC bygger ny säkrare sträckning av väg 51 i Närke

NCC ska bygga en ny sträckning av väg 51 mellan Svennevad och Kvarntorpskorset i Närke för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Ordern från Trafikverket är värd 152 MSEK.

NCC säljer mark i Danmark för 95 MSEK

NCC har idag sålt mark i Köpenhamn i Danmark till en privat investerare för en köpeskilling om cirka 95 MSEK.

NCC bygger hyresrätter i Umeås populära stadsdel Haga

NCC har fått i uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Bostaden att bygga 82 hyreslägenheter i den populära stadsdelen Haga i Umeå. Ordervärdet uppgår till 87 MSEK.

Robert Bolmgren blir ny försäljningschef för Property Development inom NCC

NCC rekryterar Robert Bolmgren från JLL till nordisk försäljningschef för affärsområdet Property Development.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Välkommen till NCC:s årsstämma 2017

Årsstämman i NCC AB (publ) äger rum på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm, onsdagen den 5 april 2017, kl. 16.30.

NCC får teckna nytt stort ramavtal med SKL för flerbostadshus

NCC är ett av två byggföretag som fått tilldelning i andra delen av Sveriges Kommuner och Landstings stora bostadsupphandling och får teckna ramavtal med SKL.