Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Halvårsrapport januari–juni 2017

NCC:s rörelseresultat i det andra kvartalet var något lägre än föregående år

NCC utför infrastrukturarbete för Helsingborgs nya sjukhusområde

NCC ska på uppdrag av Region Skåne modernisera Helsingborgs sjukhusområdes medieförsörjning. I uppdraget ingår att bygga två nya teknikbyggnader, byta ut de ledningar och anslutningar som förser området med vatten, el, syrgas, kyla etc, samt kulvertering under befintligt sjukhus.

Invitation to Media and Capital Market Meeting with NCC

NCC bygger Sveriges största avsaltningsanläggning för dricksvatten på Gotland

För att säkra tillgången till dricksvatten på Gotland har Region Gotland gett Nybergs Entreprenad AB och NCC Vatten & Miljöteknik i uppdrag att bygga ett nytt vattenverk med en avsaltningsanläggning på sydvästra ön. Den nya anläggningen, som blir Sveriges största, ska kunna producera 5 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.

NCC bygger Göteborgs första Folkboende

NCC har fått i uppdrag av Egnahemsbolaget att bygga bostadsrätter i Lövgärdet i nordöstra Göteborg. Uppdraget, som är en totalentreprenad, har ett ordervärde på ca 92 MSEK.

Niclas Malmberg (MP) är bäst på matematik

Niclas Malmberg (MP) är bäst av riksdagspolitikerna på matematik. Det är resultatet när NCC och Mattecentrum under våren har bjudit in riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner att göra ett mattequiz för att testa sina kunskaper i matematik.

NCC bygger 185 studentbostäder i Lund

NCC ska på uppdrag av AF Bostäder bygga 185 studentbostäder för uppemot 300 studenter på Kämnärsrätten i norra Lund. Uppdraget utförs som totalentreprenad i samverkan och ordervärdet uppgår till 156 MSEK.

Ny undersökning om hur invånarna upplever sin stad:

Lägst framtidstro hos unga Stockholmare

NCC byggstartar och säljer logistikprojekt i Göteborg

NCC byggstartar och säljer ytterligare ett logistikprojekt i Arendal, Göteborgs Hamn, till Eliasson & Lund AB. I samband med försäljningen tecknar Eliasson & Lund Mekaniska Verkstads AB även ett hyresavtal som omfattar 75 procent av fastigheten.

Loop Rocks finalist till årets E-prize

Veckans Affärer och E.ON har utsett NCC:s plattform för smartare hantering av fyllnadsmaterial, jord och grus - Loop Rocks, till finalist inom hållbara transporter på Sveriges största energipris E-Prize.