Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger viltpassager och faunastängsel i nordöstra Skåne

På uppdrag av Trafikverket ska NCC bygga viltpassager och faunastängsel på väg 19 och 23 vid Broby och Hästveda, norr om Kristianstad. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

Funktionskrav i upphandlingar bäst för låg klimatpåverkan vid byggprojekt

NCC medverkar i ett utvecklingsprojekt som finansieras genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Projektet undersöker vilka kravställningar i förfrågningsunderlagen som har en inverkan på byggnadens klimatpåverkan under byggnation och drift. Resultaten visar att kravställning vid upphandling av byggprojekt bör peka på funktionskrav, snarare än tekniska lösningar och material för att minimera den negativa klimatpåverkan.

Samtliga kontorsytor i NCC:s Brick Studios är nu fullt uthyrda

NCC har tecknat hyresavtal för den kvarvarande kontorslokalen i Brick Studios på Masthuggskajen i Göteborg. Husets kontorsytor är därmed fullt uthyrda.

NCC asfalterar tunnlar under Drottningholm

Som en del av E4 Förbifart Stockholm ska NCC asfaltera tunnlar under Lovön utanför Stockholm. Uppdragsgivare är AF Gruppen. Totalt ska NCC asfaltera 13 km tunnel. Projektets ordervärde uppgår till cirka 40 MSEK.

NCC bygger nytt reningsverk i Österåker

NCC har fått i uppdrag av Roslagsvatten att bygga ett nytt reningsverk i Österåker som ska säkra avloppsreningen för Österåkers kommun och Vaxholms stad. Arbetet utförs i en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 1,2 miljarder SEK.

NCC renoverar Finlands Nationalmuseum

NCC har fått i uppdrag av Senatfastigheter att renovera Finlands Nationalmuseum i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till cirka 320 MSEK.

Sju av tio kommunpolitiker anser att energisystemet byggs ut i för långsam takt

Sveriges elanvändning förväntas öka väsentligt de närmaste 10–20 åren, och redan år 2045 förväntas landets elbehov vara dubbelt så stort som idag. I NCC:s undersökning, där frågor har ställts till politiker i samtliga kommuner, framgår att 72 procent av kommunpolitikerna tycker att energisystemet byggs ut i en för långsam takt. Av dem anser hela 65 procent att det påverkar kommunens utveckling i mycket hög grad eller ganska hög grad.

NCC startar nytt affärsområde för den gröna omställningen och uppdaterar sina finansiella mål

Vid dagens kapitalmarknadsdag presenteras uppdaterade finansiella mål för verksamheten samt förändringen att NCC:s resurser för de projekt som drivs av den gröna industriella tillväxten samlas i ett särskilt affärsområde. Med start under 2024 kommer affärsområde NCC Green Industry Transformation (GIT) att etableras.

NCC får förlängt ramavtal med Kraftringen

NCC har under sammanlagt 15 år haft ramavtal med Kraftringen Energi AB avseende entreprenader inom fjärrvärme och fjärrkyla. När det nyligen var dags för ny upphandling fick NCC förnyat förtroende i form av ett ramavtal på upp till åtta år.

NCC renoverar Tycho Braheskolan i Helsingborg

NCC ska tillsammans med Helsingborgs stad utföra ombyggnadsarbete på gymnasieskolan Tycho Braheskolan. Projektet är en del av ett strategiskt partneringsamarbete, där parterna i ett första skede tillsammans planerat och projekterat arbetet samt enats om ett riktpris. Ordervärdet för Tycho Braheskolan uppgår till drygt 90 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Delårsrapport för tredje kvartalet och januari-september 2023

Ett starkt rörelseresultat

NCC moderniserar Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC ska inom sitt ramavtal med Region Jönköping modernisera Länssjukhuset Ryhov genom omfattande renovering och ombyggnation. Affären görs i strategisk partnering och har ett ordervärde på cirka 220 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

NCC:s delårsrapport för januari-september och det tredje kvartalet 2023 offentliggörs tisdagen den 31 oktober 2023. Rapporten kommer att skickas ut och publiceras på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC och Framtiden Byggutveckling samverkar kring 70 nya bostäder i Göteborg

NCC inleder samarbete med Framtiden Byggutveckling om nybyggnation av cirka 70 hyreslägenheter vid Litteraturgatan i Göteborg. Vid projektet, som heter Kvarteret Återbruket är målet att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbrukat. I ett första steg ska NCC och Framtiden Byggutveckling tillsammans planera och budgetera projektet.