Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger Danmarks största vattenverk åt HOFOR

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har valt NCC som huvudentreprenör för att bygga ett nytt och modernt vattenverk på Själland i Danmark. Regnemark vattenverk är Danmarks största vattenverk. Ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK.

NCC renoverar Nummi skola i Åbo

NCC har fått i uppdrag av Åbo stad att renovera Nummi skola i Åbo. Skolan är totalt 7 000 kvadratmeter och uppdraget uppgår till cirka 180 MSEK.

NCC renoverar Länsförsäkringars kontor i centrala Jönköping

NCC ska på uppdrag av ELL-EFF Fastigheter bygga om Länsförsäkringars kontor i centrala Jönköping. Affären är en totalentreprenad i samverkan och orderregistreras i andra kvartalet 2023.

NCC tecknar avtal om renovering av 258 lägenheter i Upplands-Bro

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Upplands-Brohus som avser renovering av totalt 258 lägenheter på Fasanstigen i Upplands-Bro, norr om Stockholm. Nu inleds arbetet med renoveringen av 56 lägenheter.

NCC bygger säkerhetspsykiatri i norska Bärum

NCC ska bygga en ny sjukhusbyggnad för psykiatrin i Bärums kommun. Projektet utförs på uppdrag av regionala hälsomyndigheten i sydöstra Norge, Helse Sör-Öst. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljard SEK.

NCC säljer Bergnäset till REMONDIS

NCC säljer ställningsbolaget Bergnäset Ställningsmontage AB till REMONDIS Maintenance & Services Sweden AB. Försäljningen förväntas ge en positiv resultateffekt på omkring 175 MSEK i affärsområde Infrastructure när den slutförs, vilket beräknas ske i det tredje kvartalet 2023.

NCC tecknar entreprenadkontrakt för elförsörjning på Jylland

NCC tecknar ytterligare ett kontrakt med Energinet för elutbyggnad i Danmark. NCC ska utföra anläggningsarbeten när vindkraftsparken Thor Offshore Wind Farm på Jylland ska anslutas till det nationella elnätet. Ordervärdet uppgår till cirka 200 MSEK.  

NCC inför VR-utbildning i arbetsplatssäkerhet

NCC blir det första byggbolaget att sluta ramavtal om utbildningsplattformen Twinsite med leverantören Safe at Site AB. Genom samarbetet kommer NCC införa VR-baserade utbildningar inom arbetsplatssäkerhet för alla verksamheter i Sverige.

NCC bygger Stovner badhus i Oslo

NCC ska på uppdrag av Oslobygg KF bygga Stovner bad i Oslo, Norge. Parterna har utvecklat projektet i samverkan och nu kan bygget av badhuset starta. Ordervärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

NCC renoverar 441 lägenheter i Danmark

NCC har fått i uppdrag av FällesBo att utföra omfattande renovering av 21 bostadshus med totalt 441 lägenheter i Porshöj i centrala Herning, Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och uppgår till cirka 550 MSEK.

NCC startar två avslutande projekt vid Nyköpings lasarett

NCC får i uppdrag av Region Sörmland att renovera och bygga om totalt fem våningsplan i två befintliga vårdbyggnader på Nyköpings lasarett. De två projekten är de sista i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland. Ordervärdet uppgår totalt till cirka 270 miljoner kronor.

NCC bygger 276 studentbostäder i Uppsala

NCC ska på uppdrag av Uppsalahem bygga 276 studentbostäder i stadsdelen Kåbo, i centrala Uppsala. Uppdraget utförs som totalentreprenad med fast pris och ordervärdet uppgår till cirka 260 MSEK.

NCC och Energinet säkrar elförsörjningen i Köpenhamn

På uppdrag av Energinet ska NCC bygga ut elförsörjningen i Köpenhamn, Danmark. Arbetet avser att dra fem nya kilometerlånga sträckor med rör och högspänningskablar i områdena Nörrebro, Österbro, Amager och Gentofte. Ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

NCC bygger Drömfabriken i Skultuna

NCC ska på uppdrag av Västerås stad bygga Drömfabriken i Skultuna, Västerås. Drömfabriken är en mötesplats som innefattar en ny skola, bibliotek och fritidsgård. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 340 MSEK.

Skånekommuner väljer NCC för asfaltsarbete

NCC har tecknat två ramavtal gällande underhållsbeläggning för Kävlinge kommun och Skurups kommun. Avtalen löper i maximalt fyra år med en total gemensam takvolym på cirka 30 MSEK.