Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger ytterligare 113 hyresrätter åt Stångåstaden

Stångåstadens nya bostadskvarter i centrala Linköping växer. NCC bygger även nästa etapp med 113 hyresrätter. Över hälften är tvårummare som många efterfrågar. När etappen är klar 2019 finns här 350 lägenheter, och fler blir det. Avtalet med AB Stångåstaden är värt omkring 197 MSEK.  

Stadsbor oroliga för växande sociala klyftor:

Hälsa är en klassfråga när stockholmarna bedömer sin stad

NCC förvärvar verksamheten i Nordisk Fundamentering AS i Norge

NCC har ingått avtal om att förvärva verksamheten i det Peab-ägda företaget Nordisk Fundamentering AS. NCC blir i och med förvärvet en av de ledande aktörerna på marknaden för grundläggning i Norge.

NCC lägger grunden för nya området campus Albano

NCC har påbörjat markarbeten för det nya universitetsområdet Albano i Stockholm som ska bli ett campus för studenter och forskare. Akademiska Hus har gett NCC uppdraget att utföra delentreprenaden för mark- och grundläggning och projektet utförs i samverkan. Det totala ordervärdet uppgår till 235 MSEK.

NCC och Bostadsstiftelsen Platen i strategiskt samarbete

NCC har inlett ett strategiskt partneringsamarbete med Bostadsstiftelsen Platen i Motala. Parterna ska tillsammans genomföra olika nybyggnadsprojekt i och kring staden under minst fyra år. 

NCC anlägger Svartnäs vindkraftpark i Falun

NCC har fått i uppdrag att bygga 32 fundament med tillhörande vägar för Svartnäs vindkraftpark i Falun kommun. Arbetet utförs på uppdrag av Arise AB och inleds omgående. Ordervärdet uppgår till 158 MSEK.

NCC bygger 58 hyreslägenheter i Nybro

NCC ska på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Nybro Bostads AB bygga 58 hyreslägenheter i Nybro, Småland. Ordervärdet uppgår till 71,5 MSEK.

NCC samverkar för fem nya förskolor i Västerås

NCC och Västerås stad har inlett ett strategiskt partneringsamarbete om att bygga tre nya förskolor med option på två ytterligare. Önsta förskola är först ut och byggs enligt kommunens nya förskolekoncept. Ordern för den första förskolan är värd 53 MSEK.

NCC underhåller vägarna på småländska höglandet

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att ta hand om vägunderhållet och skötseln av 115 mil väg inom driftområde Vetlanda. Ordervärdet uppgår till 102 MSEK.

NCC utökar sitt uppdrag för vägunderhåll i Västsverige

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att ta hand om vägunderhållet och skötseln av 647 km väg i Kungsbackaområdet, där bland annat de trafikerade vägarna E6 och 156 ingår. Ordervärdet uppgår till 174 MSEK.

NCC bygger 56 lägenheter åt Kärnhem i Norrköping

NCC ska bygga 56 bostadsrätter i centrala Norrköping på uppdrag av Kärnhem. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet är 109 MSEK.

NCC bygger bilhall åt Castellum

NCC har inlett ett partneringsamarbete med Castellum för att bygga en bilhall om drygt 25 000 kvadratmeter i Huddinge, söder om Stockholm. Projektet är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 278 MSEK.