Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Välkommen till NCC:s årsstämma 2017

Årsstämman i NCC AB (publ) äger rum på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm, onsdagen den 5 april 2017, kl. 16.30.

NCC får teckna nytt stort ramavtal med SKL för flerbostadshus

NCC är ett av två byggföretag som fått tilldelning i andra delen av Sveriges Kommuner och Landstings stora bostadsupphandling och får teckna ramavtal med SKL.

NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC har fått i uppdrag, att i samverkan med Region Jönköpings län, projektera en utbyggnad och modernisering av Länssjukhuset Ryhov. Ordervärdet beräknas uppgå till 800 MSEK.

Snöflingorna är som brev från himlen

Den unika utställningen Letters From Heaven kommer till Stockholm. Det är den japanska fysikern Ukichiro Nakayas fotografier av snökristaller och gnistor av statisk elektricitet som visas. Utställningen startar med en vernissage i Dome of Visions och KTH Energiscenen c/o R1.

NCC bygger första husen i nya området Folkparken i centrala Höganäs

Idag togs första spadtaget för två flerfamiljsfastigheter, med totalt 51 hyreslägenheter, som NCC bygger på uppdrag av Höganäshem i nya området Folkparken i centrala Höganäs. Husen blir de första som byggs i området, som tidigare utgjordes av folkpark och fotbollsplan. I uppdraget ingår även parkeringsytor, förråd och miljöhus samt gemensamma mötesplatser för samvaro i området. Ordervärdet uppgår till drygt 80 MSEK.

NCC bygger förskolor i Halmstad

NCC inleder ett strategiskt partneringsamarbete med Halmstads kommun om att bygga förskolor i kommunen. I ett första skede innebär avtalet projektering och byggnation av två förskolor. Ordervärdet uppgår till cirka 100 MSEK. 

NCC bygger kretsloppsanläggning åt E.ON

NCC har idag tecknat ett avtal med energibolaget E.ON om att bygga en ny kraftvärmeanläggning som en del av en kretsloppsanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro kommun i norra Stockholm. Det totala ordervärdet uppgår till 750 MSEK.

Ny trafikplats till växande företagsområde i Skövde

Skövdes näringsliv växer. Nu bygger NCC en trafikplats vid väg 26 till Norra Ryds företagsområde. Den ökar tillgängligheten till området som byggs ut för fler verksamheter och där NCC även anlägger vägar, vatten och avlopp. Skövde kommun är uppdragsgivare. Ordern är värd 87 MSEK.   

NCC bygger eftertraktade hyresrätter i Uppsala

NCC ska i samverkan med Uppsalahem bygga 64 nya hyreslägenheter på Kapellgärdet i Uppsala. Ordervärdet är 95 MSEK.

NCC bygger ny godsterminal i Göteborgs hamn

NCC har fått i uppdrag av Göteborgs Hamn AB att bygga en ny kombiterminal på Hisingen i Göteborg. Ordern är värd cirka 150 MSEK. 

Valberedningen föreslår tre nya styrelseledamöter och nya revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen i NCC ska bestå av sju ledamöter. Till nyval föreslås Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad och Mats Jönsson. Tomas Billing, Viveca Ax:son Johnson, Ulla Litzén och Carina Edblad föreslås för omval. Tomas Billing föreslås som styrelsens ordförande.

NCC bygger kontor och hotell i Malmö för 270 MSEK

NCC har fått i uppdrag av Skandia Fastigheter Öresund AB att utföra en ombyggnad av kvarter Davida 16 i Malmö. Hela kvarteret byggs om till nytt kontor för Arbetsförmedlingen och ett Choicehotell med  225 rum i 13 våningar. Ordern är värd 270 MSEK.

NCC bygger första multihuset i Malmö

Idag togs första spadtaget för Multihuset Limhamns läge, som NCC bygger på Övägen strax öster om de gamla Cementasilorna på Limhamn. Multihuset byggs över ett helt kvarter och kommer att rymma såväl vårdcentral, apotek, förskola, livsmedelsaffär och kafé som bostäder, kontor och parkeringshus.

NCC och Platzer vill bygga gemensamt i Gårda samt göra fastighetsaffär i Mölndals innerstad

För att öka takten i projektutvecklingen har NCC tecknat en avsiktsförklaring med Platzer om en affär där parterna avser att utveckla projekt Gårda och Mölndal i Göteborg.