Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Ökad omsättning och något lägre resultat för NCC i det andra kvartalet

NCC bygger 235 studentlägenheter för i Århus, Danmark

NCC har fått i uppdrag av bostadsutvecklingsbolaget KONstruct att bygga 235 hyreslägenheter för studenter samt ett kafé på Gøteborg Allé i Århus i Danmark. Investerare är investmentbolaget Gøteborg Allé 7 ApS. Ordern uppgår till cirka 340 MSEK.

NCC renoverar och säkrar dammanläggning i Halland

NCC ska tillsammans med Statkraft rusta upp dammanläggningen i Hyltebruk, Halland. Anläggningen ska genomgå dammsäkerhetshöjande åtgärder och anpassas för att klara större vattenmängder. Ordervärdet uppgår till 150 MSEK.

NCC och Vätterhem i strategiskt samarbete för bostäder i Jönköping

NCC har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Jönköpings kommunala bostadsbolag Vätterhem. Ramavtalet löper i fyra år med möjlighet till två års förlängning. Vätterhem uppskattar ett behov av att bygga upp mot 1 500 lägenheter i kommunen under perioden.   

NCC bygger ny skola i Skellefteå

NCC kommer tillsammans med Skellefteå kommun att bygga Floraskolan med plats för 1000 elever. Skolan byggs för att möta morgondagens behov av ett ökat elevantal eftersom Skellefteås befolkning växer. Ordervärdet uppgår till 240 MSEK.

NCC bygger kontors- och affärsbyggnad i Tammerfors, Finland

NCC ska bygga en kontors- och affärsbyggnad intill köpcentret Ratina i Tammerfors i Finland. Kunden är fastighetsbolaget Sponda Plc och ordern uppgår till cirka 260 MSEK.

NCC bygger 95 hyresrätter med FABO i Falkenberg

NCC ska i samverkan med Falkenbergs Bostads AB (FABO) bygga tre flerfamiljshus med totalt 95 hyreslägenheter i Tröingeberg, strax norr om Falkenbergs centrum. Ordervärdet förväntas uppgå till cirka 110 MSEK.

32 lägenheter blir 114 när NCC bygger åt Uppsalahem

NCC ska tillsammans med Uppsalahem AB renovera och bygga ut Kvarteret Sverre i centrala Uppsala. Kvarteret kommer vid färdigställandet gå från 32 hyreslägenheter till 114 samt fyra kommersiella lokaler. Uppdraget är ett partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till 224 MSEK. 

NCC och Byggnads regioner överens om landsomfattande löneavtal

NCC och fackförbundet Byggnads elva regioner har idag tecknat en löneöverenskommelse som ska tillämpas i hela landet. NCC välkomnar överenskommelsen som är ett steg i rätt riktning för att ge medarbetarna förutsägbara och trygga löner. 

Stort rekryteringsbehov för NCC i Göteborg

Under de kommande fem åren behöver NCC rekrytera mellan 500 och 600 personer i västra Götaland och lika många till hos underentreprenörer och bemanningsbolag. Detta för att klara den höga orderstock NCC byggt upp, med runt 10 miljarder i pågående bygg- och anläggningsprojekt i västra Sverige.

NCC i samarbetsavtal om att bygga moské i Rinkeby

NCC och Rinkebymoskéns Insamlingsstiftelse har inlett ett samarbete om att uppföra en moské i Rinkeby, i nordvästra Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad som förväntas uppgå till cirka 100 MSEK.

Invigning av Dome of Visions på Lindholmen, Göteborg

Den 12 juni invigs Dome of Visions på Lindholmen intill Chalmers tekniska högskola i Göteborg. En ny plats och arena för dialog om hållbarhet, digitalisering och innovation.  Tomas Carlsson, nytillträdd koncernchef NCC, är på plats tillsammans med företrädare för våra samarbetspartners Chalmers, Volvo och Lindholmen Science park för att berätta mer om framtiden i en av Sveriges starkast växande regioner.

NCC bygger vårdboende med 144 lägenheter i Luleå

NCC ska bygga ett vård- och omsorgsboende med 144 lägenheter åt Hemsö i Luleå. Boendet kommer att uppföras i den nya stadsdelen Kronandalen och möter kommunens stora behov av modern vård och omsorgsboenden. Ordervärdet är 243 MSEK.

NCC bygger ut järnvägen inom Umeå Hamn

NCC ska på uppdrag av Infrastruktur i Umeå AB, INAB, förbättra hamnlogistiken och utöka kapaciteten av gods mellan järnväg och hamn i Umeå. I uppdraget ingår bland annat att lägga cirka tre kilometer nya järnvägsspår. Ordervärdet uppgår till 116 MSEK.

NCC viger veckan åt hälsa och säkerhet

Säkerhetsövningar, föreläsningar och NCC:s säkerhetstävling som främjar innovativa lösningar för bättre hälsa och säkerhet på NCC. Det står i fokus när NCC, för tredje året i rad, idag inleder NCC:s Hälso- och säkerhetsvecka.