Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC är med och bygger ut del av Tvärbanan

NCC ska på uppdrag av SL och Sundbybergs stad utföra förberedande arbeten för Tvärbanan i anslutning till den nya hållplatsen i Rissne, norr om Stockholm. Ordervärdet uppgår till cirka 265 MSEK.

NCC:s Petra Krüger tar plats i SGBC:s styrelse

Petra Krüger, ny Sverigechef för NCC Property Development, har blivit invald i styrelsen för Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

NCC bygger nytt kontor åt Skånetrafiken i Hässleholm

På uppdrag av Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) ska NCC bygga ett nytt huvudkontor åt Skånetrafiken på Norra stationsområdet i centrala Hässleholm. Affären har ett ordervärde på cirka 75 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC bygger kontorshus åt Fabege i Solna

NCC har fått i uppdrag av Fabege AB att bygga ett 35 000 kvadratmeter stort kontorshus intill Arenastaden i Solna. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 750 MSEK.

NCC bygger radhus med 38 hyresrätter i Skellefteå

NCC kommer på uppdrag av Heimstaden att bygga radhus med 38 hyresrätter i Skellefteå. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på 50 MSEK.

NCC säljer projekt med 60 hyreslägenheter i Kungälv

NCC säljer ett projekt om fyra hyreshus med totalt 60 lägenheter i området Nordtag i Kungälvs kommun till Collianderska Stiftelsen. Byggstart är planerad senare under 2020. Fastighetsaffären och entreprenaden har ett sammanlagt värde på 136 MSEK.

NCC bygger Manglerud badhus i Oslo

NCC Building har startat bygget av Mangleruds bad- och aktivitetshus utanför Oslo som byggs på uppdrag av Undervisningsbygg KF. Kommunstyrelsen i Oslo beslutade om byggstart den 6 maj i år. Ordervärdet uppgår till cirka 370 miljoner kronor.

NCC bygger 131 lägenheter i Täby Park åt Riksbyggen

NCC ska på uppdrag av Riksbyggen bygga 131 hyresrättslägenheter i Täby Park norr om Stockholm. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.

NCC bygger ut Försvarsmaktens lokaler vid P7 i Skåne

NCC ska på uppdrag av Fortifikationsverket bygga en ny förläggningsbyggnad till Försvarsmakten på P7 i Revingehed i Lunds kommun. Affären är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 80 MSEK.

Delårsrapport för första kvartalet 2020

Starkt kassaflöde och fortsatt förbättring

NCC:s styrelse har beslutat om återköp av egna B-aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 april 2020 beslutat om återköp av egna B-aktier.

NCC och Taaleri bygger nya bostadshus i Esboviken utanför Helsingfors

NCC och Taaleri Fastighetsfond bygger tre nya bostadshus i Esboviken utanför Helsingfors, ett område i stark utveckling. Totalt blir det 218 lägenheter i olika storlekar. Ordervärdet uppgår till cirka 440 MSEK.

Allt mer av NCC:s basmaterial miljövarudeklareras

NCC har arbetat med miljövarudeklarationer under ett antal år. Men nu intensifieras arbetet i takt med att allt fler viktiga kunder efterfrågar denna typ av livscykelbaserad och transparent information. Fokus ligger på ballast, asfalt och material inom grundläggning och armering – viktiga byggstenar i framtidens hållbara samhälle.

Invitation to presentation of NCC’s interim report for the first quarter 2020

NCC’s interim report for the first quarter 2020 will be released on Tuesday the 28[th] of April. The report will be distributed and available on NCC’s website ncc.se/ir (https://www.ncc.se/investor-relations/) on or around 7:10 CEST.