Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Omvandling av aktier i NCC AB, februari 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse i NCC AB 2024

NCC:s valberedning föreslår sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Alf Göransson som styrelseordförande, för beslut vid årsstämman. Som nya ledamot föreslås Ida Aall Gram, vd och koncernchef på Aspelin Ramm. Angela Langemar Olsson har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

NCC fortsätter bygga om länssjukhuset i Trollhättan

NCC har tecknat ytterligare ett avtal med Västfastigheter som omfattar ombyggnation av tak på Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan. Ordervärdet uppgår till cirka 60 MSEK.

Ny rapport från NCC: Investeringar i vägar måste minska klimatavtrycket

I dag lämnar NCC över en rapport till Trafikverket och riksdagspolitikerna i civilutskottet som beskriver skicket av Sveriges vägnät och vad som krävs för att klara av att bygga bort underhållsskulden och samtidigt uppnå Sveriges klimatmål.

NCC bygger om och till Rimforsa skola i Östergötland

NCC ska på uppdrag av Kinda kommun bygga om och till Rimforsa skola som ligger i Östergötland. Rimforsa skola är en F-6 skola som efter avslutat projekt ska innehålla 21 klassrum med tillhörande utrymmen för upp till 483 elever. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 150 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB, januari 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2023

Högre vinst och bra orderingång

NCC bygger Moelvens nya pelletsfabrik i Karlskoga

NCC ska på uppdrag av Moelven bygga en ny pelletsfabrik i Karlskoga. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 100 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2023

NCC:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2023 offentliggörs tisdagen den 30 januari 2024. Rapporten kommer att skickas ut och publiceras på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC bygger förbigångsspår Laxå-Finnerödja

Trafikverket har gett NCC i uppdrag att tillsammans med Infranord bygga förbigångsspår Välevattnet mellan Laxå och Finnerödja. Förbigångsspåret byggs för att snabba tåg ska kunna köra förbi långsamma tåg, vilket ökar kapaciteten på Västra stambanan. Projektets ordervärde uppgår till cirka 80 MSEK.