Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC renoverar Utrikesministeriets byggnader i Helsingfors för 470 MSEK

NCC har fått i uppdrag att renovera Utrikesministeriets byggnader i Helsingfors. Kunden är Senate Properties och ordern uppgår till cirka 470 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC säljer två handelsprojekt i Finland för 540 MSEK

NCC har idag sålt två handelsprojekt i Finland, Suurpelto Centrum i Esbo och Laajasalo Shopping Centrum i Helsingfors, till Niam för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 540 MSEK. 

NCC får order på 600 MSEK att bygga om Skaraborgs sjukhus

NCC ska på uppdrag av Västfastigheter göra en ombyggnad av Skaraborgs sjukhus i Skövde för mer moderna och ändamålsenliga lokaler. Uppdraget är ett partneringsamarbete i två faser där det totala ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK. 

NCC bygger attraktivt bostadsområde vid Tuborg Havn för Danica

NCC har fått i uppdrag av Danica Ejendomsselskab ApS att bygga hyresrätter på Bakkedraget, ett attraktivt bostadsområde vid Tuborg Havn. Ordern uppgår till 620 MSEK.

NCC bygger Helsingborgs nya vattentorn

NCC ska bygga Helsingborgs nya vattentorn. Byggprojektet sker i samverkan med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) och ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

Styrelsen i NCC kompletteras med Angela Langemar Olsson

Valberedningen föreslår att Angela Langemar Olsson väljs in i NCC:s styrelse som därmed föreslås bestå av åtta ledamöter. Angela Langemar Olsson föreslås till nyval medan Birgit Nørgaard, Viveca Ax:son Johnson, Ulla Litzén, Carina Edblad, Geir Magne Aarstad, Mats Jönsson och Tomas Billing (ordförande) föreslås för omval. 

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Fokus på lönsamhetsförbättringar och sänkta omkostnader

NCC får order på 915 MSEK att bygga ut Ångströmlaboratoriet

NCC ska på uppdrag av Akademiska Hus genomföra en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Ordervärdet uppgår till cirka 915 MSEK.

Invitation to Media and Capital Market Meeting with NCC

Tomas Carlsson är utsedd till ny koncernchef för NCC

Tomas Carlsson har utsetts till ny VD och koncernchef för NCC. Tomas kommer närmast från det börsnoterade teknikkonsultföretaget Sweco. Tomas har tidigare arbetat nästan 20 år inom NCC där han senast var affärsområdeschef för NCC:s svenska byggverksamhet.

NCC bygger Dansmästaren med 133 hyresrätter i Uppsala

NCC ska i partneringsamverkan med Uppsalahem AB och Uppsala Parkerings AB bygga projektet Dansmästaren som innehåller 133 hyreslägenheter, parkeringshus samt en stor lokal i Rosendalsområdet, Uppsala. Ordervärdet är 290 MSEK.

NCC inleder samarbete med Försvarsmakten för kompetens- och personalförsörjning

NCC och Försvarsmakten har tecknat en avsiktsförklaring för kompetens- och personalförsörjning mellan organisationerna. Samarbetet ska bland annat bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet.

Kenneth Nilsson är utsedd till ny affärsområdeschef för NCC Infrastructure

Kenneth Nilsson är utsedd till ny affärsområdeschef för NCC Infrastructure och kommer att ingå i koncernledningen. Kenneth Nilsson kommer från Skanska, närmast som chef för Skanskas anläggningsverksamhet i östra USA.