Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Allt mer av NCC:s basmaterial miljövarudeklareras

NCC har arbetat med miljövarudeklarationer under ett antal år. Men nu intensifieras arbetet i takt med att allt fler viktiga kunder efterfrågar denna typ av livscykelbaserad och transparent information. Fokus ligger på ballast, asfalt och material inom grundläggning och armering – viktiga byggstenar i framtidens hållbara samhälle.

Invitation to presentation of NCC’s interim report for the first quarter 2020

NCC’s interim report for the first quarter 2020 will be released on Tuesday the 28[th] of April. The report will be distributed and available on NCC’s website ncc.se/ir (https://www.ncc.se/investor-relations/) on or around 7:10 CEST.

NCC vinner markanvisning för bostäder i Åhus

NCC har tilldelats en markanvisning i det nya bostadsområdet Täppet i Åhus utanför Kristianstad. Här ska NCC bygga radhus och parhus i bostadsrättsform.

NCC breddar väg 158 söder om i Göteborg

NCC ska på uppdrag av Trafikverket bredda väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet söder om Göteborg. Åtgärderna genomförs för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Ordern uppgår till cirka 80 MSEK.

NCC tecknar avtal med Hewlett Packard Enterprise i Järva Krog

NCC har tecknat hyresavtal med Hewlett Packard Enterprise som flyttar sitt svenska huvudkontor till Järva Krog. I kvartersstaden i Ulriksdal får företaget ett kontor med toppmoderna, flexibla lokaler i attraktivt läge.

NCC bygger 49 hyresrätter i Laholm

NCC ska på uppdrag av Laholmshem bygga två flerfamiljshus med totalt 49 hyreslägenheter i Laholm. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 70 MSEK.

NCC bygger om Kristianstads reningsverk - inleder med markarbeten

NCC ska i samverkan med Kristianstads kommun genomföra en ombyggnation av det centrala reningsverket. Efter att parterna planerat, budgeterat och projekterat har beslut tagits om genomförande. Första avropet gäller markarbeten till ett ordervärde om 150 MSEK.

NCC föreslås få markanvisning vid attraktiva trafiknoden Årstaberg

Stockholms stad föreslår att ge NCC en direktmarkanvisning för utveckling av cirka 30 000 kvadratmeter kontor i Årstaberg, söder om Stockholm. Området är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden och en attraktiv trafiknod.

NCC bygger 135 bostadsrätter åt HSB Göteborg

I samverkan med HSB Göteborg ska NCC bygga 135 bostadsrätter i Göteborg. Lägenheterna bildar kvarteret HSB brf Sannaparken och ingår i det nya bostadsområdet Fixfabriken som utvecklas i Majorna i västra Göteborg. Ordersumman uppgår till cirka 285 MSEK.

NCC bygger 44 klimatsmarta hyresrätter i Halmstad

På uppdrag av Halmstad Fastighets AB (HFAB) ska NCC bygga 44 hyresrätter norr om Halmstad, ett projekt med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden. Vid upphandlingen premierades klimatsmarta metodval och material. Ordervärdet uppgår till cirka 75 MSEK.

NCC tecknar ramavtal med SKR om nya förskolor

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har möjliggjort för kommunerna att via avrop kunna beställa nyckelfärdiga förskolor. NCC, en av landets största skolbyggare, är en av de upphandlade leverantörerna. Ramavtalet gäller i fyra år.

NCC färdigställer Östra Länkens etapp 4E i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och avloppssystemet i Luleå. Etappen 4E i Östra länken ska nu helt färdigställas och 3,6 km nya vatten- och avloppsledningar ska anslutas till en ny pumpstation. Ordervärdet uppgår till cirka 90 MSEK.  

NCC och OHL tilldelas ytterligare uppdrag i järnvägsprojektet Lund-Arlöv

NCC och spanska OHL i konsortium har fått i uppdrag att bygga ut järnvägssträckan mellan Lund och Flackarp i Skåne för Trafikverket. Uppdraget är en option inom projektet Lund-Arlöv fyra spår och ordervärdet uppgår till totalt cirka 800 MSEK.

NCC utvecklar och bygger vård- och omsorgsboende i Örebro

NCC utvecklar och bygger ett vård- och omsorgsboende i Örebro, med kommunen som hyresgäst. Hemsö Fastighets AB kommer bli den långsiktiga ägaren av fastigheten och förvärvar projektet när boendet är färdigställt.

NCC:s årsstämma 2020

NCC:s aktieägare fattade vid dagens årsstämma beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och vd, utdelning, val av styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om förändring av bolagsordningen, som en följd av en föreslagen ändring i aktiebolagslagen.