Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger Skandia Fastigheters nya kvarter i Västra Hamnen i Malmö

NCC ska på uppdrag av Skandia Fastigheter bygga ett nytt kvarter med bostäder, förskola, mobilitetshubb med parkeringsplatser och service i kvarter Masthusen 15 i Västra Hamnen i centrala Malmö. Uppdraget, som är en totalentreprenad, uppgår till 240 MSEK.

NCC bygger etapp tre av Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med utbyggnaden av Östra länken för att säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå. I etapp tre ska 1,3 kilometer nya vatten- och avloppsledningar läggas. Ordervärdet uppgår till cirka 75 MSEK.  

NCC presenterar uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål

Vid dagens kapitalmarknadsmöte presenterar NCC uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål. Under dagen kommer vd Tomas Carlsson tillsammans med CFO Susanne Lithander och cheferna för de respektive affärsområdena att presentera en uppdatering av NCC:s status och strategiska inriktning.

NCC bygger 74 hyreslägenheter i Skellefteå

NCC ska på uppdrag av Skebo bygga 74 hyreslägenheter i två hus i Skellefteå. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till 65 MSEK.

NCC bygger vård- och omsorgsboende i Östersund

NCC ska på uppdrag av Magnolia Bostad bygga ett vård- och omsorgsboende med totalt 80 lägenheter i Östersund. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på 170 MSEK.

NCC:s extra bolagsstämma 2020

I enlighet med styrelsens förslag fattade NCC:s aktieägare vid dagens extra bolagsstämma beslut om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 2,50 kronor per aktie.

NCC undertecknar kontrakt för Lisebergs nya vattenpark

NCC och Liseberg har nu tecknat kontrakt för utbyggnaden av nöjesparkens nya vattenpark. Uppdraget sker via utvecklingsbolaget Liseberg Skår AB och ordervärdet uppgår till cirka 700 MSEK.

NCC bygger om skola i Huddinge

NCC har fått i uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter att bygga om Stensängsskolan i Stuvsta, Huddinge kommun, för att skapa fler skolplatser. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 100 MSEK.

NCC bygger ytterligare 58 radhus åt Ekeblad Bostad

NCC ska tillsammans med Ekeblad Bostad bygga totalt 58 bostadsrätter i radhus och parhus i Ystad, Kungälv och Skellefteå till ett sammanlagt ordervärde om cirka 115 MSEK. NCC har sedan tidigare byggt ett par hundra bostäder åt Ekeblad Bostad på flera orter i Sverige.

NCC bygger ut pendeltågsdepån i Älvsjö

NCC har tecknat ett strategiskt samverkansavtal med trafikförvaltningen för att bygga ut pendeltågsdepån i Älvsjö, söder om Stockholm. Avtalet är tecknat på fem år och kommer att bestå av ett antal delar. Det inleds med en markentreprenad.

Delårsrapport för tredje kvartalet samt januari-september 2020

Stabil lönsamhet och bra kassaflöde – lägre orderingång

Förändringar i NCC:s koncernledning och lansering av plan för att öka lönsamheten i affärsområde Industry

NCC bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholm att bygga ut tunnelbanedepån i Högdalen, i södra Stockholm. Affären är en samverkansentreprenad och har ett ordervärde på cirka 800 MSEK.