Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger Stovner badhus i Oslo

NCC ska på uppdrag av Oslobygg KF bygga Stovner bad i Oslo, Norge. Parterna har utvecklat projektet i samverkan och nu kan bygget av badhuset starta. Ordervärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

NCC renoverar 441 lägenheter i Danmark

NCC har fått i uppdrag av FällesBo att utföra omfattande renovering av 21 bostadshus med totalt 441 lägenheter i Porshöj i centrala Herning, Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och uppgår till cirka 550 MSEK.

NCC startar två avslutande projekt vid Nyköpings lasarett

NCC får i uppdrag av Region Sörmland att renovera och bygga om totalt fem våningsplan i två befintliga vårdbyggnader på Nyköpings lasarett. De två projekten är de sista i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland. Ordervärdet uppgår totalt till cirka 270 miljoner kronor.

NCC bygger 276 studentbostäder i Uppsala

NCC ska på uppdrag av Uppsalahem bygga 276 studentbostäder i stadsdelen Kåbo, i centrala Uppsala. Uppdraget utförs som totalentreprenad med fast pris och ordervärdet uppgår till cirka 260 MSEK.

NCC och Energinet säkrar elförsörjningen i Köpenhamn

På uppdrag av Energinet ska NCC bygga ut elförsörjningen i Köpenhamn, Danmark. Arbetet avser att dra fem nya kilometerlånga sträckor med rör och högspänningskablar i områdena Nörrebro, Österbro, Amager och Gentofte. Ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

NCC bygger Drömfabriken i Skultuna

NCC ska på uppdrag av Västerås stad bygga Drömfabriken i Skultuna, Västerås. Drömfabriken är en mötesplats som innefattar en ny skola, bibliotek och fritidsgård. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 340 MSEK.

Skånekommuner väljer NCC för asfaltsarbete

NCC har tecknat två ramavtal gällande underhållsbeläggning för Kävlinge kommun och Skurups kommun. Avtalen löper i maximalt fyra år med en total gemensam takvolym på cirka 30 MSEK.

Upplands Väsby väljer NCC för asfaltsarbete med höga miljökrav

NCC har tecknat avtal gällande beläggningsarbeten för Upplands Väsbys kommun. Avtalet innehåller höga miljökrav på bland annat energiåtgång och koldioxidutsläpp och löper under maximalt fyra år.

NCC bygger Granåsens fotbollshall i Trondheim

NCC har fått i uppdrag av Trondheims kommun att bygga Granåsens fotbollshall i Trondheim, Norge. Byggnationen inleds i juni och förväntas vara färdigställd i slutet av 2024. Ordervärdet uppgår till cirka 230 MSEK.

NCC fortsätter bygga ut Norrtälje hamn

NCC och Norrtälje kommun arbetar i samverkan med att utveckla infrastrukturen i kommunens största stadsomvandlingsprojekt. NCC har nu fått i uppdrag att bygga ännu en etapp till ett värde av cirka 120 MSEK.

NCC inleder projekt för att bygga Nobelhallen och nya badhuset i Karlskoga

Nu är det klart att NCC på uppdrag av Karlskoga kommun ska renovera Nobelhallen och bygga det nya badhuset i anslutning till denna i centrala Karlskoga. Planerings- och projekteringsfasen inleds omgående. Projektet är en totalentreprenad i samverkan.

NCC bygger sporthall i Malmö

NCC ska på uppdrag av Malmö Stadsfastigheter uppföra en ny multisporthall i Hyllie i södra Malmö. I ett första skede har parterna tillsammans planerat och budgeterat projektet. Nu påbörjas bygghandlingsprojektering och planerad byggstart är efter sommaren. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 110 MSEK.

NCC bygger om länssjukhuset i Trollhättan

NCC har tecknat ytterligare ett avtal med Västfastigheter, uppdraget omfattar del av ombyggnation- och tillbyggnad av operation kirurgi på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), i Trollhättan. Ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK.  

NCC omvandlar Spritfabriken i Eslöv till bostäder och kontor

NCC ska i samverkan med Eslövs Bostads AB (Ebo) bygga bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv. Projektet genomsyras av att ta tillvara så mycket befintligt material som möjligt. I ett första skede har parterna tillsammans planerat och budgeterat projektet samt genomfört förberedande markarbete, rivning och återbruksinventering. Nu övergår projektet i byggfas. Ordervärdet uppgår till cirka 320 MSEK.

NCC tilldelas maximal klimatbonus för bygget av Kalix bro

NCC har i dagarna fått klimatdeklarationen för projektet Kalix bro godkänd och projektet tilldelas maximal klimatbonus på 1,5 MSEK av Trafikverket. Det står klart efter att projektet minskat koldioxidutsläppen under byggnation och drift med 22 procent, och med marginal överträffat målet på fyra procent.