Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger översvämningsskydd på Falsterbonäset

NCC ska på uppdrag av Vellinge kommun anlägga skyddsvallar mot höga havsnivåer på Falsterbonäset. Vallarna byggs för att skydda den kommunala infrastrukturen, kulturvärden och bebyggelsen utmed kusten mot framtida högvatten. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till drygt 90 MSEK.  

NCC bygger ny terminal åt DB Schenker i Skellefteå

NCC ska på uppdrag av Trafikbolaget NP Kågström, ett dotterbolag till Schenker Property Sweden, bygga en större och modernare terminal- och kontorsbyggnad i Skellefteå dit DB Schenker ska flytta hela sin verksamhet. Uppdraget är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 130 MSEK som beräknas vara klart i maj 2025.

NCC bygger nytt äldreboende i Västerås

NCC ska på uppdrag av Hemsö bygga det nya äldreboendet Stenkumla i Västerås. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på ca 150 MSEK.

NCC får uppdrag av Ørsted när anläggning för avskiljning av koldioxid byggs i Danmark

NCC har tecknat avtal med energibolaget Ørsted för att bygga en anläggning för avskiljning och lagring av koldioxid i Danmark. Arbetet förväntas vara färdigställt i slutet av 2025.

NCC bygger Ångermanlands nya tingsrätt

NCC ska på uppdrag av Härnösand Seminariet, ett dotterbolag till Smedjan Samhällsfastigheter AB, utföra en om- och tillbyggnad av Ångermanlands nya tingsrätt i Härnösand. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.

NCC bygger väg och tunnel i Norge för 1,5 miljarder

På uppdrag av Statens vegvesen, Norges vägmyndighet, ska NCC bygga en ny väg och en tunnel mellan Breivika och Lerstad i Ålesunds kommun i Norge. Kontraktet har ett ordervärde om cirka 1,5 miljarder SEK.

NCC bygger Diamanten i Bjurholms kommun

NCC ska i samverkan med Bjurholms kommun bygga Diamanten som är en ny byggnad med samlad verksamhet för äldrevård och förskola i Bjurholm. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 200 MSEK.

NCC får asfaltordrar i Danmark

NCC har tecknat avtal med Danska kommunerna Varde och Guldborgsund, samt med danska Trafikverket om att lägga asfalt under 2024 och framåt.