Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC lägger 360 000 ton asfalt i norra Sverige

NCC har tecknat 22 avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten i stora delar av norra Sverige. Projektens totala ordervärde beräknas till cirka 540 MSEK.

NCC bygger ytterligare 170 lägenheter i Danderyd

NCC ska i samverkan med Aros Bostadsutveckling AB (Aros Bostad) bygga 170 hyresrättslägenheter i tredje etappen av det nya bostadskvarteret Invernesshöjden i, Danderyd, norr om Stockholm. Ordervärdet uppgår till cirka 300 MSEK.

Save the date: Inbjudan till NCC:s kapitalmarknadsdag 9 november 2023

NCC bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag torsdagen den 9 november 2023 i Stockholm.

NCC medverkar i Vinnova-projekt för minskad energiåtgång

Som ett steg på vägen att halvera klimatpåverkan till 2030 är NCC med och utvecklar en metod för att minska energiåtgången i torkprocessen för betong och flytspackel. Genom fuktsensorer ska man bättre kunna styra de värmefläktar som används vid torkning av materialen. Målet är att minska energianvändningen med 50 procent. Projektet genomförs tillsammans med El-Björn och InviSense och finansieras av Vinnova.

NCC asfalterar Öresundsbron

NCC har tecknat avtal med Öresundsbro Konsortiet för större beläggningsarbeten samt mindre drifts- och underhållsarbeten av Öresundsförbindelsen.

NCC bygger 82 nya lägenheter i Tammerfors, Finland

NCC har tecknat avtal med Asuntosäätiö om att bygga 82 nya bostadsrättslägenheter i området Lamminrahka i närheten av Tammerfors i Finland. Ordervärdet uppgår till cirka 160 MSEK.