Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Delårsrapport för tredje kvartalet och januari-september 2023

Ett starkt rörelseresultat

NCC moderniserar Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC ska inom sitt ramavtal med Region Jönköping modernisera Länssjukhuset Ryhov genom omfattande renovering och ombyggnation. Affären görs i strategisk partnering och har ett ordervärde på cirka 220 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

NCC:s delårsrapport för januari-september och det tredje kvartalet 2023 offentliggörs tisdagen den 31 oktober 2023. Rapporten kommer att skickas ut och publiceras på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC och Framtiden Byggutveckling samverkar kring 70 nya bostäder i Göteborg

NCC inleder samarbete med Framtiden Byggutveckling om nybyggnation av cirka 70 hyreslägenheter vid Litteraturgatan i Göteborg. Vid projektet, som heter Kvarteret Återbruket är målet att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbrukat. I ett första steg ska NCC och Framtiden Byggutveckling tillsammans planera och budgetera projektet.

NCC bygger proffsbutik till Ahlsell i Jönköping

NCC har fått i uppdrag av Västerhuset att bygga en ny proffsbutik till Ahlsell i Jönköping. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 80 MSEK.

NCC renoverar och bygger om Peterslundsskolan i Oxelösund

NCC ska på uppdrag av Oxelösunds kommun renovera och bygga om Peterslundsskolan i Oxelösund. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 120 MSEK.

NCC bygger fundament till Ånglarnas vindkraftpark i Falu kommun

NCC ska på uppdrag av OX2 anlägga fundament och vägar till en ny vindkraftpark i Ånglarna, norr om Falun. Ordervärdet uppgår till cirka 280 MSEK.

Inbjudan till NCC:s kapitalmarknadsdag 9 november 2023

NCC välkomnar investerare, analytiker, kapitalmarknadsrepresentanter och media till kapitalmarknadsdag torsdagen den 9 november 2023, klockan 13.15-16.00 i Stockholm.

NCC bygger ytterligare 34 lägenheter för HSB i Göteborg

NCC ska på updrag av HSB i Göteborg bygga 34 bostadsrätter i det naturnära området Nya Hovås, strax utanför Göteborg. Ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

NCC bygger nytt tingshus i norska Tönsberg

NCC har fått i uppdrag av Statsbygg att bygga ett nytt tingshus i Tönsberg, i sydöstra Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 170 MSEK.

NCC bygger produktionsanläggning i Danmark

NCC har fått i uppdrag att bygga en produktionsanläggning i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 900 MSEK.

NCC lägger om fjärrvärmeledningar i Jordbro

NCC har fått i uppdrag av Vattenfall att lägga om fjärrvärmledningar i Jordbro i södra Stockholm. Omläggningen är ett förberedande arbete för den planerade Södertörnsleden. Kontraktets ordervärde uppgår till cirka 70 MSEK.

NCC bygger nya lokaler till Rättsmedicinalverket i Göteborg

NCC ska på uppdrag av Specialfastigheter bygga nya lokaler till Rättsmedicinalverket, RMV. Uppdraget avser nya lokaler för den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg. Ordervärdet uppgår till cirka 225 MSEK.

NCC bygger multihus i finska Oulu

NCC har fått i uppdrag av Oulu stad att bygga ett multihus invid Tuira skola i Oulu i Finland. Uppdraget uppgår till cirka 260 MSEK.