Viktigt steg taget för spårbarhet i hela byggprocessen och en byggnads livscykel

Under 2018 fattade ledande aktörer i byggbranschen (NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance) ett branschgemensamt beslut om att använda GTIN, Global Trade Item Number, som standardiserad identifikation för byggprodukter. Nu har ett nytt enhälligt beslut om GTIN-regler anpassade för byggbranschen i Sverige, och på sikt globalt, fattats.

Med GTIN kan byggprodukter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher.

- Detta enhälliga och branschgemensamma beslut är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot spårbarhet i byggbranschen. Genom beslutet tar vi ett gemensamt ansvar för en effektivare och smartare byggbransch och en hållbar samhällsbyggnad. Nu är det upp till varje aktör att verkligen nyttja dessa regler och för oss på NCC innebär detta bland annat att vi kan identifiera en produkt och dess data oavsett från vilken källa vi köper den, vilket skapar besparingar i tid och resurser, säger Lennart Skog, Category Management och NCC:s representant i GTIN-gruppen.

För att praktiskt införa GTIN i byggbranschen startade standardiserings-organisationen GS1 Sweden tillsammans med branschföreträdare i Användargrupp Bygg ett arbete för att anpassa och komplettera det globala regelverket för GTIN-standarden (GTIN Management rules) för att den ska fungera i byggbranschen i Sverige. Det var inom ramen för denna användargrupp som beslutet om GTIN-regler anpassade för byggbranschen enhälligt fattades. Eftersom Sverige ligger långt fram i detta arbete kommer GS1 även att arbeta för att anpassningarna för byggbranschen blir global standard.

Ta del av det nya regelverket här. Mer information finns på sidan om Användargrupp Bygg och på GS1 Swedens branschsida för bygg.