Startskott för 108 nya studentlägenheter i Uppsala

Igår påbörjades bygget av 108 nya lägenheter på Ultuna som ska ge 132 studenter och forskare ett campusnära boende och stärker Uppsalas framtida konkurrenskraft som studentstad.

– Uppsala behöver fler studentbostäder. Tillsammans med Akademiska Hus ser vi fram emot att förädla denna byggnad från 30-talet och bidra med bra och lättillgängliga bostäder för att locka fler studenter och gästforskare till Uppsala, säger Mattias Monbäck, avdelningschef, NCC Building Uppsala, Gävle/Dala.

Det blir 108 lägenheter med plats för 132 boende i varierande form – från kollektivboende, dubbletter i korridor till mindre lägenheter. Bostäderna placeras i en befintlig byggnad från 1930-talet som har fått namnet Hydra och som tidigare har använts som institutionsbyggnad.

Projektet innebär att byggnaden bevaras och renoveras samtidigt som nya funktioner adderas, som en gemensam husdjursdusch i bottenvåningen för att välkomna husdjur och solceller på taket för att täcka del av husets energibehov.

Satsningen ska stärka Uppsalas framtida konkurrenskraft som studentstad och bidra till att SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, når sitt uppskattade behov av studentbostäder för de kommande åren. Inflyttning är beräknad till våren 2020.