Städerna måste utformas med allas ögon

I två dagar har Dome of Visions fyllts med samtal om hur feministisk stadsplanering kan göra skillnad. Städer och förorter är av tradition ofta planerade och byggda av män, för män och en viss livsstil. Men många offentliga platser är inte trygga eller tillgängliga för alla invånare.

Nej, feministisk stadsplanering betyder inte att kvinnor tar över planeringen. Istället handlar det om demokrati och jämlikhet. De som beslutar om och bygger det offentliga rummet behöver utforma det tillsammans med invånarna för att bättre förstå hur medborgarna kan känna sig trygga oavsett kön, hudfärg, etnicitet eller plånbok.

Till exempel finns det kvinnor och flickor som aldrig besöker centrum, parken eller simhallen där de bor. Det finns också det omvända där familjer är så trångbodda att de unga, ofta sönerna, driver runt i området i brist på annat.

– Vi måste bygga städer med allas ögon, ung som gammal, olika typer av familjer och livsstilar. När NCC bygger och renoverar bostäder är de offentliga ytorna omkring husen lika viktiga för att skapa ett hållbart samhälle, säger Madeleine Nobs, affärsutvecklare för Hållbara affärer på NCC.   

Den 28 – 29 november fylldes Dome of Vision med 17 föreläsare – allt från arkitekter, stadplanerare, forskare, till journalister och invånare, konstnärer och affärsutvecklare, Det gav paneldiskussioner, visioner men också konkreta exempel på förändringsprojekt.

Ett exempel var medborgardialogen i Husby, där Svenska Bostäder samarbetat med boende i området, kommun, polis, trafikkontor, näringsliv och byggentreprenörer för att skapa ett tryggare centrum. De berättade hur man har jobbat ”nerifrån och upp”, genom att alltid börja med och ha invånarna med sig. Det var också viktigt att inte generalisera invånarna i miljonprogramsområdena. Mångfalden är stor och det finns så många olika bakgrunder, erfarenheter och prioriteringar. Därför är alla grupper viktiga för att lyckas.  

NCC:s projekt Fittja People’s Palace var ett annat exempel. Madeleine Nobs berättade att NCC låtit så många som möjligt bo kvar under renoveringen för att hålla nere kostnader och hyror, och hur vi dagligen möter de boende i sin hemmiljö. NCC har också skapat en tryggare miljö med mer belysning mellan tunnelbanan och bostadshusen, och ökat möjligheten till fler möten genom att renovera lokaler i husen bottenplan som länge varit igenbommade.

– När vi talar om social hållbarhet och demokratisk stadsplanering är det också viktigt att det blir ekonomiskt hållbart. Här kunde NCC, som seminariets representant för byggbranschen, lyfta vikten av en balans mellan den ekonomiska investeringen och att hitta bra lösningar utan att det blir dyrt för de boende i slutänden, säger Jennie Fridolin, ansvarig för NCC:s fokusområde Social hållbarhet.   

Läs Dome of Visions program för feministisk och hållbar stadsplanering