Foto: Jansin och Hammarling

Spadtag för NCC:s fastighetsutvecklingsprojekt Nova i Järva Krog, Solna

NCC och Solna stad tog igår det symboliska första spadtaget för fastighetsutvecklingsprojektet Nova som omfattar kontor, service och handel i Järva Krog, Solna. Därmed inleds nästa steg i utvecklingen av kvartersstaden som en trygg och livlig stadsdel.

Igår togs det första spadtaget för den nya fastigheten i kvartersstaden norr om Stockholm. Vid spadarna fanns kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) från Solna stad, Maria Akander, biträdande projektchef NCC Building, Anders Grahn, projektledare NCC Property Development och Cecilia Möller, fastighetsutvecklare NCC Property Development.

– Med Nova skapar vi nya kontorsytor, service och handel som ökar antalet arbetsplatser i stadsdelen. Nova blir ett värdefullt tillskott till den fortsatta utvecklingen av en trygg och levande stadsdel i ett expansivt och attraktivt läge, säger Andreas Lindelöf, chef NCC Property Development Stockholm.

Projektet Nova har en bruttoareayta på cirka 13 000 kvadratmeter. Fastigheten kommer att få en L-form och bestå av två flyglar, med nio respektive tio våningar. Byggnadens kontorslokaler hållbarhetscertifieras enligt BREEAM nivå Excellent med höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och minskad resursanvändning. Minskad klimatpåverkan har inkluderats vid utvärdering av ventilationssystem och vid upphandling av till exempel byggnadens stomme.

– Nova utvecklas med hyresgästernas välmående i centrum och kommer att erbjuda en innovativ och inspirerande arbetsmiljö där man trivs och mår bra. Hållbarhet och klimatmedvetenhet kommer att genomsyra byggnaden och innebär bland annat att vi arbetar med trä från hållbart skogsbruk, gröna tak som bidrar till ökat ekologiskt värde samt produkter som innehåller återvunnet material, säger Andreas Lindelöf.

Projektet är ett samarbete mellan NCC Property Development, NCC Building SE och NCC Infrastructure och beräknas vara färdigt under andra halvåret 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Lindelöf, chef NCC Property Development Stockholm, 070-830 59 97
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 070-221 13 72

NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

  • Maria Akander, biträdande projektchef NCC Building, Cecilia Möller, fastighetsutvecklare NCC Property Development, Pehr Granfalk, Kommunstyrelsens ordförande Solna stad, Anders Grahn, projektledare NCC Property Development. Foto: Jansin och Hammarling

  • Foto: Jansin och Hammarling