Som att gå på tå medan vi bygger tunnelbana

En ny tunnelbanelinje är något stort för alla inblandade – och inte minst för Stockholm som region. På uppdrag av Region Stockholm bygger NCC den nya tunnelbanestationen Hagastaden och tunneln dit från Odenplan. Utöver de förväntade utmaningarna med komplexa arbeten under mark finns här också ovanligt många känsliga verksamheter som projektet behöver ta hänsyn till.

Den nya tunnelbanesträckningen mellan Arenastaden och Odenplan får färgen gul och knyts samman med den Gröna linjen vid Odenplan. Ett 50-tal tjänstemän, ungefär lika många yrkesarbetare plus underentreprenörer genomför denna utförandeentreprenad på uppdrag av beställaren Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Känslig omgivning utöver det vanliga

Det är ett tekniskt komplext uppdrag, där inte minst den känsliga omgivningen ställer stora krav på utförandet, berättar Ulrika Sandahl, specialistchef i projektet:

- Vi är vana att minimera störningar för boende, verksamheter och trafikflöden. I Hagastaden behöver vi ta hänsyn till ett av Sveriges största sjukhus med avancerad och störningskänslig sjukvård. Här finns också flera forskningsinstitutioner med känslig verksamhet. Ibland känns det lite som att bygga tunnelbana och gå på tå samtidigt.

Ett tydligt exempel är strålkniven på Karolinska Universitetssjukhuset. Om den påverkas av för starka vibrationer måste den kalibreras på nytt, vilket tar tid och innebär att planerade cancerbehandlingar inte kan utföras. Projektet behöver även anpassa sitt arbetssätt till den forskning som utförs på Karolinska Institutet. Många års forskning kan gå förlorad om bland annat vissa värden på vibrationer överstigs eller om våra kommunikationssystem med dem inte fungerar.

Planering och kommunikation avgörande

För att klara projektets framdrift samtidigt som störningar minimeras används fasta sprängtider, sms-meddelanden till boende och andra som valt att prenumerera på information om projektets arbeten samt kontinuerlig kommunikation mellan de känsliga verksamheterna och trettio minuter innan en sprängning skickas meddelande ut till alla som prenumererar på sprängmeddelandet samt till personalen på Karolinska Institutet och till alla sjukvårdsinrättningar i området så att bland annat känsliga vårdmoment kan pausas och återupptas efter sprängningen.

- Det har gått bra hittills och vi har fått fin feedback från både Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Flera av oss i projektet har tidigare deltagit i arbetet med Citybanan och nya Station City, som också gjordes i en känslig miljö. Tillsammans med NCC:s norska bergarbetare har vi stor samlad kompetens och erfarenhet av den här typen av komplexa arbeten, så vi känner oss trygga med uppgiften, säger Ulrika Sandahl.

Samverkan med full transparens

Uppdraget i Hagastaden är en utförandeentreprenad i samverkan, med öppna böcker och full transparens. Planerat färdigställande av entreprenaden är juni 2026, varefter BEST-arbeten (bana, el, signal och tele) kan påbörjas. Den nya stationen Hagastaden öppnas för allmänheten samtidigt som den planerade trafikstarten av tunnelbanelinjen till Arenastaden år 2028.

  • Porträtt: Ulrika Sandahl.