Sleep Cycle och Millistream flyttar till Kineum

Techföretaget Sleep Cycle AB och programvaruföretaget Millisteam Market Data AB, flyttar sina kontor till Kineum i Göteborg. Företagen hyr lokaler om 935 respektive 217 kvadratmeter, flytten beräknas till vintern 2022.

Sleep Cycle AB, ett techföretag inom sömnanalys, kommer att flytta sitt huvudkontor till Kineum i Gårda. Lokalen de hyr är om 935 kvadratmeter, belägen på våning 20. Företaget tillträder sitt nya kontor i december 2022.

Även programvaruföretaget Millisteam Market Data AB, flyttar sitt kontor till Kineum. Lokalen de hyr är om 217 kvadratmeter på våning 21, där tillträde sker 1 november 2022.

- Vi upplever en stor efterfrågan på kontorsytor som möter behoven hos dagens moderna organisationer. I Kineum har vi tagit fram en unik kombination av kontor och ett starkt hotellkoncept, att dela ytor som lobby, restaurang, konferens och reception upplevs attraktivt och framåtlutat av våra hyresgäster, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef på NCC Property Development.

NCC Property Development är en av Göteborgsmarknadens ledande fastighetsutvecklare avseende kontor. Kineum kommer att omfatta en ny byggnad vid Ullevimotet om 26 000 kvadratmeter fördelat på 27 våningar, som byggs samman med befintlig byggnad om 16 000 kvadratmeter. Projektet byggstartade i slutet av 2018 och kommer att färdigställas under 2022.

Projektet genomförs gemensamt av NCC och Platzer i ett bolag som ägs 50/50 av parterna. Platzer kommer förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt. Projektet uppskattas till ett totalt fastighetsvärde på drygt 2,3 miljarder kronor.