NCC levererar sjukhusprojekt i Trollhättan

NCC är nu klara med hela ombyggnationen av neonatalavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. Lokalerna som varit i stort behov av upprustning har byggts om och till i två etapper. Uppdraget har genomförts i partnering med Västfastigheter.

Neonatalavdelningen, som vårdar nyfödda sjuka barn eller för tidigt födda barn, ligger i sjukhusets mitt i anslutning till förlossningen. Lokalerna har inte förändrats sedan de byggdes och var i stort behov av upprustning för att kunna ge bästa möjliga vård till mödrar och barn. Utöver möjligheter till modern vård till patienterna har ombyggnationen borgat för god arbetsmiljö för personalen.

Byggnaderna som berörts av om- och tillbyggnaden är omslutna av andra byggnader, och tillgängligheten till, och inom, arbetsplatsen har varit utmanande. Därför har arbetet utförts i två etapper. I den första etappen gjordes en tillbyggnad med nya lokaler som verksamheten tog i bruk oktober 2020. De lokaler som verksamheten då lämnade omfattades av etapp två och genomgick en stor ombyggnation. Nu har hela projektet avslutats och verksamheten har tagit över samtliga lokaler som byggts om och till. NCC har utöver neonatalavdelningen byggt en ny kardiologisal.

Verksamheten har pågått under hela byggtiden vilket har ställt stora krav på samarbete och kommunikation parterna mellan.

- Att bygga under pågående verksamhet är alltid förknippat med nära dialog med verksamheten och i detta fall, med så infektionskänslig miljö, har vi även fått göra extra åtgärder. Bland annat hade vi särskilda workshops med alla inblandade i projektet gällande det damm som uppstår när man river exempelvis gamla takplattor. Hela projektet är planerat i mycket nära dialog med verksamheten, säger Henrik Larsson, platschef NCC Building Sweden.

Projektet fick godkänd slutbesiktning 30 juni då beställaren, Västfastigheter, tog över lokalerna och tog dem i bruk genom ett symboliskt dörröppnande då verksamheten fick springa in i sina nya fina lokaler.

- Det här har varit ett riktigt drömprojekt med nära och gott samarbete med både beställaren och verksamheten. Vi har genomgående i alla delar av projektet haft en god dialog och skapat ömsesidig förståelse för projektets behov och förutsättningar. Ett av våra mål har varit noll anmärkningar i slutbesiktningen och det uppnådde vi. Vi har skapat ett fantastiskt lag där alla har delat samma bild och har dragit åt samma håll, säger Henrik Larsson, platschef NCC Building Sweden.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Tordebring, produktionschef NCC Building Sweden, thomas.tordebring@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Sjukhusprojekt i Trollhättan, Näl.