Sanering av Norrbyskär – unikt miljöprojekt för NCC

Hösten 2022 inledde NCC på uppdrag av Umeå Kommun en omfattande marksanering på Norrbyskär. Drygt två år senare har över 35 000 ton förorenade massor fraktats bort från ön för destruering.

Efter sommaren kommer ön vara färdigsanerad och det miljöförstörande arv som lämnades kvar efter sågverksepoken kommer därmed bli återställt. 

— Att vi är den del av detta omfattande saneringsprojekt på Norrbyskär är en stark känsla att vi utfört något unikt för både platsen och besökare, säger Urban Deijer, projektchef, NCC Infrastructure.

Norrbyskär, beläget drygt fyra mil söder om Umeå, är ett populärt utflyktsmål som lockat tusentals besökare genom decennierna, dels på grunt av sitt vackra läge i södra kvarken, dels för sitt historiska värde. Platsen är särskilt utnämnd som ett av Sveriges cirka 1700 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården och skyddas av såväl miljölagstiftningen som miljöbalken. 

Under åren 1895–1952 bedrev ett av Europas största sågverk, Mo Ångsåg grundat av Frans Kempe, sin produktionsverksamhet på ön. Omkring 1920 då produktionen var som störst framställdes cirka 95 000 kubikmeter virke per år.  

Men naturen och miljön fick betala ett högt pris för sågverksepokens framfart. Mellan 2008–2015 genomfördes flera undersökningar där det upptäcktes förhöjda dioxinhalter, i viss mån också tungmetaller, i vissa områden på grund av träskyddsmedel från sågverket. Det konstaterades att det krävdes åtgärder för att förhindra att föroreningarna skulle innebära risker för människors hälsa. 

Hösten 2022 tecknade NCC avtal med Umeå Kommun för 64 miljoner kronor för sanering av den förorenad marken på Norrbyskär. Det pågående projektet har omfattats av ett stort antal åtgärder för remediering av den förorenade marken där NCC grävt upp och avlägsnat förorenade massor från flera platser som Stuguskär, Stengrundet, Sågverksområdet och galvaniseringen. 

Entreprenaden har även innefattat att täcka över föroreningar, riva stenkistor och kajrester samt anlägga pråmkajer, strandskoning och erosionsskydd. Dessutom har det skapats tillfälliga vägbankar och dämmen för att genomföra de nödvändiga åtgärderna på Norrbyskär. 

Att arbeta ute på en ö under de tuffaste vintermånaderna har varit en extremt stor utmaning i sanerings-projektet, särskilt med den logistik och planering kring båt- och pråmtransporter mellan fastlandet och Norrbyskär samt mellan Holmsunds hamn och Norrbyskär som är helt avgörande för att arbetet ska kunna utföras. 

— Redan när avtalet skrevs skulle arbetet genomföras under höst, vinter och vår, vilket givetvis varit speciellt. Det har blivit många reviderade problemlösningar. Bara en sådan helt nödvändig detalj att förse alla våra grävmaskiner med bränsle har varit komplicerat, säger Urban Deijer. 

Totalt har fyra olika bogserbåtar med isbrytaregenskaper använts för att frakta material och personal till Norrbyskär, ett helt avgörande moment för att överhuvudtaget kunna genomföra entreprenaden. Vid något enstaka tillfälle har skoter kunnat användas, men isläget i havet som omger Norrbyskär har följt med naturens krafter och blivit en helt avgörande faktor att behöva förhålla sig till i arbetsplaneringen. 

Erik Forsman som är platschef för projektet har onekligen fått navigera mellan oförutsägbara dagar och revidera arbetsplaneringen mer eller mindre varje dag. Vädrets makter har verkligen styrt arbetet ute på Norrbyskär. 

— Isläget har verkligen varit utmanande och det har varit svårt att förutse från en dag till en annan hur det kommer att utveckla sig. Vädrets makter har ofrivilligt styrt det här projektet. Vi har tvingats lösa många problem för att kunna hantera hur vattenståndet förändras och behövt ta hänsyn till det. Men Erik och vår övriga personal har hanterat det på ett fantastiskt vis, berättar Urban Deijer.