Produktionsprogrammet ska ge ny väg in i byggbranschen för framtidens platschefer och site managers

Nu är de igång - den första kullen på 28 deltagare i NCC:s ettåriga produktionsprogram. Programmet ska hjälpa till att fylla behovet av framtidens site managers och platschefer inom byggbranschen.

I förra veckan hölls första träffen inom Produktionsprogrammet på NCC, för nyutexaminerade studenter med inriktning bygg och anläggning (120 eller 180hp) från yrkeshögskola, högskola och universitet. Syftet är att ge en direkt väg in i en arbetsledande roll i produktion på NCC.

Programmet är ettårigt och de 28 deltagarna blir tillsvidareanställda hos NCC. De arbetar i olika projekt i produktion runt om i landet, där de roterar för att lära sig så mycket som möjligt om olika roller och om NCC:s verksamhet. Hela gruppen ses tre gånger under året för att bygga nätverk och för att utbildas inom bland annat ledarskap, strategi, ekonomi, försäljning och arbetsmiljö.

- Det finns ett stort intresse och deltagarna är verkligen taggade att starta sina arbetsliv här hos oss. Det känns särskilt kul att vi kan locka med någonting extra för dem som vill ägna sig åt just produktion, eftersom vi ser ett enormt resursbehov inom detta område. Om ett år kommer deltagarna här ut som fullfjädrade arbetsledare/super visors, säger Sara Berger, övergripande ansvarig för produktionsprogrammet inom NCC.

Produktionsprogrammet har deltagare från Umeå i norr till Malmö i söder och från olika delar av NCC:s verksamhet. En av programmets 12 tjejer, som deltog i första träffen i Stockholm, 13-15 juni, var Nina Svanberg från Halmstad.

- Produktionsprogrammet är en jättebra inkörsport till arbetslivet, särskilt när man som jag är nyutexaminerad och ännu inte har så mycket arbetslivserfarenhet, säger Nina Svanberg, biträdande arbetsledare på NCC Building Sydväst. Jag ser allra mest fram emot att få prova på så många olika delar av byggprocessen och att få utbildning i ledarskap.

Produktionsprogrammet kompletterar NCC:s befintliga program, som exempelvis traineeprogrammet, som riktar sig till nyutexaminerade civilingenjörer.