Nu startar rekryteringen till NCC:s Produktionsprogram

NCC har ett stort behov av arbetsledare, supervisors och platschefer i produktion. För att möta behovet har NCC tagit fram ett nytt program – Produktionsprogrammet. Idag startar rekryteringen.

Produktionsprogrammet ska attrahera och utveckla nyutexaminerade studenter med inriktning bygg och anläggning (120 eller 180hp) från yrkeshögskola, högskola och universitet. Målet är att deltagarna efter genomfört program ska gå in i en arbetsledande roll i produktion på NCC.

– Vi ser en stor potential i nyutexaminerade ingenjörer. Genom Produktionsprogrammet kan vi ge unga personer rätt stöd för att snabbt komma in i utvecklande roller med stort ansvar. NCC jobbar aktivt med ökad mångfald och inkludering på våra arbetsplatser och har som mål att första omgången ska bestå av minst 50 procent kvinnor, berättar Christian Rosenhamer, chef för NCC Academy.

Deltagarna anställs i NCC när de påbörjar programmet. Genom utbildning, praktisk inlärning, rotation och arbete i produktion i olika projekt får deltagarna förståelse för NCC:s verksamhet ur ett helhetsperspektiv.

Gruppen ses fyra gånger per år för att bygga sitt nätverk inom NCC och för att utbildas inom bland annat ledarskap, strategi, ekonomi, försäljning och arbetsmiljö.

Programmet är tolv månader långt och startar i juni 2017 i hela landet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Desiree Hakala, programansvarig på NCC Academy, 076-101 29 49 och desiree.hakala@ncc.se.