Nytt ljus på Skisserna – prisad ombyggnad utförd av NCC

I dagarna belönades Skissernas Museum i Lund med Kasper Salinpriset, Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris, för om- och tillbyggnaderna av museet som utfördes av NCC under 2015-2016.

Juryns motivering: ”En till synes enkel lösning i en känslig och mångbottnad situation. Med ett skickligt grepp låter den nya tillbyggnaden besökaren förstå hela Skissernas museums sammansatta struktur. I form av ett nutida tillägg i en beprövad arkitekturtradition skapas vackra och välkomnande rum som kan lyfta verksamheten till nya nivåer. Tätt samarbete mellan arkitekt och en ambitiös byggherre har resulterat i en precist och noggrant genomförd utbyggnad som stärker kopplingen till museets samlingar och omgivande parkrum.”

Skissernas museum i Lund grundades 1934 som ett arkiv för den konstnärliga processen från idé till färdigt verk. Under åren har etappvisa om- och tillbyggnader sammanlänkat unika byggnadsverk från olika epoker. Den senaste ombyggnaden, som nu prisats, påbörjades 2015 och utfördes av NCC på uppdrag av Statens fastighetsverk.

– NCC:s uppdrag bestod av tre separata delprojekt; utbyggnad med ny reception, museibutik och restaurang, inbyggnad av museets innergård samt renovering av den så kallade ”Internationella salen”. Tre projekt i ett, som vart och ett ställde höga krav på hantverksskicklighet, problemlösning och förståelse för detaljerna, berättar Kristian Jansson, affärschef på NCC.

Udda material och inspirerande lösningar

Den nya tillbyggnaden består av två sammanlänkade huskroppar, där väggarna har en fasadbeklädnad av corten eller rosttrögt stål, som specialbehandlats för att medvetet rosta till en viss grad. För fönsterplaceringen har arkitekten hämtat inspiration från salongshängning av konstverk. På samma sätt som tavlor i olika storlekar och former har fönster placeras ut i ett oregelbundet mönster på väggarna. Tanken är att de rektangulära glaspartierna ska ge betraktaren motsvarande upplevelse i fasaden, med skillnaden att motiven utgörs av växtligheten och dess ständiga årstidsväxlingar i parken utanför.

Svävande tak som reflekterar ljuset

Den kanske mest komplicerade och utmanande delen av projektet har varit inbyggnaden av innergården. Här har man skapat en nio meter hög multihall där yttertaket bärs upp av fem höga fackverkstakstolar i rummets längdriktning. Undertaket är specialdesignat och består av skivor med en laminerad plastkärna och en tunn aluminiumfolie, vilket skapar en ”spegelyta”. Intrycket man får när man kommer in i salen är att hela taket svävar och att folien reflekterar ljuset och speglar konstverken på ett näst intill magiskt sätt.

– Ombyggnaden av Skissernas museum är ett unikt projekt med många udda lösningar där NCC:s erfarenhet och breda kompetens kommit väl till pass. Mycket har fått specialtillverkas av utvalda underentreprenörer. Våra hantverkare har utfört ett gediget och noggrant underarbete som inte alltid syns utåt. Sist men inte minst har lyhördhet och god förmåga att samordna alla delar i projektet varit nödvändiga för ett optimalt resultat, avslutar Kristian Jansson, affärschef på NCC.

Läs mer om projektet