Nu startar andra omgången av lyckad utbildning för utrikesfödda ingenjörer

Förväntningarna hängde i luften i när 19 utrikesfödda ingenjörer samlades i Stockholm och Göteborg på upprop för NCC Nystart. Utbildningen är framtagen tillsammans med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen med syftet att erbjuda en snabb väg in på arbetsmarknaden i en bransch med ett stort rekryteringsbehov.

- Äntligen och varmt välkomna, vi har väntat länge på er, inledde Matilda Lugnegård, ansvarig för NCC Nystart på NCC, uppropet i Stockholm där deltagare med olika erfarenheter och bakgrunder hade samlats för sin första skoldag. Samtidigt började åtta deltagare i Göteborg.

Det är andra gången som utbildningen drar igång. Första omgången var 2016 då samarbetet mellan NCC, Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen la grunden för initiativet. Utbildningen är skräddarsydd för NCC med syftet att verka för integration, minskad arbetslöshet och fram för allt för att möta ett stort rekryteringsbehov.

- NCC Nystart är ett koncept som jag verkligen tror på. Det är mycket angeläget för NCC att vi fångar upp och tar tillvara kompetensen som alla de här deltagarna besitter, säger Matilda Lugnegård.

Målet efter avslutad utbildning är att deltagarna ska vilja fortsätta inom NCC och ambitionen är också att NCC ska kunna erbjuda en anställning. Efter första omgången anställdes totalt 13 av 18 ingenjörer och en dialog hålls med dem som ännu inte kommit i arbete.

Annika Grönberg, biträdande avdelningschef på avdelning Hus i Stockholm, kommer att ta emot sex ingenjörer under deras praktikperiod.

- Jag blir glad och stolt över att vara här som arbetsgivare idag. De här personerna är viktiga för NCC, dels har de har en enorm erfarenhet som vi behöver, men de tar också med sig andra kulturer, språk och perspektiv, och det är minst lika viktigt. Vi vill spegla samhället och den här satsningen är ett steg i den riktningen. Nu ser jag ser fram emot att hitta former för att de ska bli och känna sig som en del av laget.

I Göteborg var Per Kinell, regionschef för avdelning Civil West, med och träffade de nya deltagarna på uppropet.

- Det känns roligt att vara med i en rekryteringsprocess där vi försöker hitta erfarna, välutbildade och kompetenta medarbetare på ett nytt sätt. Dessutom bidrar initiativet till ökad mångfald, det gör oss till ett bättre och modernare företag.

NCC Nystart riktar sig till utrikesfödda ingenjörer som vill arbeta inom bygg, anläggning, mark, asfalt, sten och grundläggning eller som tekniska specialister. Utbildningen är 30 veckor lång och varvar teori med praktik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matilda Lugnegård, Ansvarig NCC Nystart, HR Operations,
+46 70 224 98 96, matilda.lugnegard@ncc.se

Bild: Annika Grönberg berättar om NCC för elva förväntansfulla ingenjörer på skolstarten av NCC Nystart.