Nystartare fick jobb efter skräddarsydd utbildning

På avdelning Hus i Stockholm har alla tre utrikesfödda ingenjörer som gått arbetsmarknadsutbildningen NCC Nystart fått jobb. Utifrån NCC:s stora rekryteringsbehov är det lyckosamt att kunna anställa ingenjörerna som är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden.

– Det här är oerhört viktigt för avdelningarna. Vi har ett stort rekryteringsbehov och de välutbildade, arbetslösa ingenjörerna behöver jobb. Åtta avdelningar har varit med i processen. De här personerna är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden, vi kan inte sitta och vänta, därför känns det mycket roligt att ha kunnat anställa dem, säger Charlotta Holmgren, HR-partner på avdelning Hus i Stockholm.

Utbildningen är skräddarsydd för NCC och syftet är att verka för integration, minskad arbetslöshet och samtidigt möta NCC:s stora rekryteringsbehov. Ingenjörerna har under ett år varvat teori på Kunskapsskolan med praktik på NCC:s arbetsplatser. De är med och bidrar och har utvecklats enormt. Ambitionen för NCC har varit att kunna erbjuda dem anställning redan efter andra praktikperioden. Av 18 ingenjörer totalt har 13 fått jobb och en dialog hålls med dem som ännu inte kommit i arbete.

– Bristen på bra resurser är stor eftersom det är högkonjunktur. NCC växer och vi behöver rekrytera otroligt många nya medarbetare. Vi har också en stor personalomsättning vi behöver ta höjd för. NCC:s mångfaldsmål är tydliga, vi behöver diversifiera vår verksamhet. Det gör vi genom att anställa kompetenta personer med en annan bakgrund och erfarenhet är den traditionella. Det är viktigt för hela branschen, säger Charlotta Holmgren.

NCC har samarbetat med Arbetsförmedlingen för att hitta kandidater till utbildningen NCC Nystart. För att få delta behövde deltagarna ha uppehållstillstånd och ha skaffat sig grundläggande kunskaper i svenska. Under den nästan ettåriga utbildningen har utvecklingen varit tydlig. Störst fokus har legat på att utveckla språket. Facktermer som ska bli vardagsspråk, dagliga konversationer som ska flyta och humorn vid fikapausen.

– Det handlar inte om den tekniska ingenjörsutbildningen. Den har de redan. Det handlar om arbetsmiljöfrågor, säkra arbetsplatser, vetskap om hur svenska samhället styrs, hur beslut tas i Sverige och vilka beslut som påverkar oss på NCC. De får lära sig juridik och ekonomi. Ingenjörerna ska förberedas för det svenska arbetslivet inom byggbranschen, säger Charlotta Holmgren.

Att anställa deltagarna direkt hade varit svårt och startsträckan för lång. Men Charlotta förklarar att det inte handlar om en chansning.

– Vi vet vad de har för kompetens, vi har deras cv och efter intervjuerna vi haft med deltagarna var det inte svårt att hitta toppkandidaterna. Vi har utbildat handledare som stöttat och hjälpt deltagarna längs vägen. Alla ingenjörer som nu anställs har varit otroligt engagerade och kunnat ta egna initiativ på arbetsplatserna. De har varit borta från arbetsmarknaden ett tag, så man märker tydligt hur det kliar i fingrarna på dem, säger Charlotta Holmgren.

ahmad0045_vid_bord_beskuren