NCC:s projekt Hyllie Innovation Center fick kungligt besök

I veckan besökte Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Hans Majestät Konungen Hyllie för att höra mer om det visionära projektet Hyllie Innovation Center. Innovationscentret bygger på en idé som NCC tillsammans med System Verification och Krook & Tjäder tagit fram för att föra samman företag, forskning och människor med målet att uppmuntra innovation och integration.

Destinationen för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) årliga teknikresa var Lund och Malmö. Delegationen bestod av ett 30-tal ledare från näringsliv, offentlig sektor och akademiker från hela Sverige. Tyngdpunkten var på möten vid forskningscentra och innovationshubbar, samt med entreprenörer hos nystartade företag samt stora etablerade företag.

Vid sitt sista stopp besökte delegationen Hyllie för att lära sig om det visionära projektet Hyllie Innovation Center. Centret är ett gemensamt projekt mellan System Verification, NCC Property Development och Krook & Tjäder som parterna konkretiserat till en markanvisningstävling i Hyllie.

– Vår vision är ett kreativt centrum för digital innovation där företag, forskning och människor från olika delar av samhället kan mötas och lära av varandra. Centret kommer att erbjuda nya sätt att integrera sig i det svenska samhället och utgör ett kraftfullt nav för utveckling och användning av ny teknik, säger Hamdija Jusufagic, VD för System Verification och projektets initiativtagare.

Det var för några år sedan som idén föddes om ett kunskapscentrum och samlingsplats för digital innovation samtidigt som det skulle vara en mötesplats och knutpunkt för alla Malmöbor. Ur dessa tankar och idéer har ett förslag vuxit fram som möter stadens behov av social hållbarhet men som också är ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Ett förslag som svarar upp till ett behov av kunskapscentrum för digital innovation och underlättande för internationella företag att etablera sig i Malmö.

– Vi har alla tre parter engagerat oss i Hyllies utveckling och som parter kompletterar vi varandra. Nästa utmaning är att säkra rätt plats för projektet, en central plats med naturliga flöden och mångfald, säger Katarina Wåhlin Alm, landschef NCC Property Development AB.