NCC:s projekt Hangar 5 först ut att tillämpa nya standarder i digitala bygghandlingar

NCC:s projekt Hangar 5 i Bromma, väster om Stockholm, är först ut i Sverige att tillämpa nya standarder i digitala bygghandlingar. Projektet som kommer att ha cirka 4 000 ritningar och bygghandlingar kommer tack vare de nya standarderna att få ett enklare informationsflöde och spara mycket tid.

Sedan 2017 har organisationen BEAst med medlemmarna NCC, Skanska, Veidekke, Peab och JM arbetat för att införa standardiseringar och digitala processer för system- och bygghandlingar. Detta för att förenkla den omfattande manuella hanteringen av handlingar i byggprocessen.

– Genom att arbeta standardiserat och metodiskt så spar vi väldigt mycket tid, sänker kostnader och blir mer effektiva i vårt arbete. Med standardiserade lösningar slipper vi unika anpassningar för varje enskilt byggprojekt. Det gör det enklare för hela projektorganisationen med till exempel projektörer, byggverksamheten, underentreprenörer och hantverkare, säger Ulf Larsson, ordförande BEAst och chef operativt stöd på NCC Building Sverige.

BEAst har haft flera olika projekt som till exempel ”Effektivare granskning” som möjliggjort att digitalt hantera granskningskommentarer i en handling i realtid. Under våren 2019 har BEAst även tagit fram en ny standard för namnruta med metadata som ska finnas på varje ritning samt en standard för hänvisningar som underlättar att skapa klickbara länkar i bygghandlingar.

Hangar 5 i Bromma är första projektet i Sverige att tillämpa BEAst nya standarder

NCC Building Sverige är nu först ut i branschen att använda de senaste standarderna med namnruta och klickbara länkar i bygghandlingar i sitt projekt Hangar 5, där NCC utvecklar och bygger en ny stadsdel i Bromma utanför Stockholm med kontor, hotell och handel.

– Projektet startades upp med en projekteringsfas där det tagit fyra månader att ta fram programhandlingar och sju månader att ta fram systemhandlingar. Nu har spaden även satts i marken för grundläggningsarbetet och byggnationen med att resa stommen startar i augusti 2019, säger Emil Rehnström som är huvudansvarig projekteringsledare på NCC Building i projekt Hangar 5.

Bild på Emil Rehnström.

Projekt Hangar 5 kommer att ha cirka 4 000 ritningar och bygghandlingar och cirka 500 – 700 medarbetare, konsulter och underentreprenörer (vid full beläggning) under de tre år som projektet pågår. Genom att alla ritningar är digitala och länkade mellan varandra kan projektdeltagarna enkelt och betydligt snabbare navigera sig mellan handlingarna, vilket också underlättar för mobila enheter och pekskärmar.

– Vi får en enklare hantering av informationsflödet hela vägen från projektets tidiga skede till dess att det ett par år senare övergår i förvaltning. Inte minst kortar det ned ledtiderna inför varje uppstart av ett projekt. Det blir också lättare för alla konsulter och underentreprenörer att vara mer delaktiga i projekten istället för att behöva anpassa sig till unika lösningar för varje uppdrag de tar sig an, säger Emil Rehnström.

Projektorganisationen får även bättre kontroll på flödet och snabbare åtkomst till information eftersom bygghandlingarna kopplas till dokumenthanteringssystem samt behandlar metadatan i varje handling på ett strukturerat och standardiserat sätt.

– Vi kommer att spara väldigt mycket tid och får handlingar med högre kvalitet i Hangar 5 tack vare standardiseringen som underlättar tillämpningen med de systemstöd vi redan har, säger Emil Rehnström.

Den breda implementeringen i branschen genom BEAst startar under hösten 2019.

– Alla drar nytta av att vi gemensamt i branschen tillämpar standarder och det ger stora fördelar från tidiga skeden till överlämning och förvaltning, avslutar Ulf Larsson.