NCC:s kvarter på Masthuggskajen nu Citylab-certifierat

NCC:s handlingsplan för kvarteret på Masthuggskajen i Göteborg har nu certifierats enligt ”Citylab – Handlingsplan för delprojekt”, Sweden Green Building Councils certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

– Det är en viktig milstolpe att NCC:s handlingsplan för kvarteret nu certifieras enligt ”Citylab – Handlingsplan för delprojekt”, en certifiering vi är oerhört stolta över och som stärker vårt hållbarhetsarbete i den nya stadsdel som växer fram på Masthuggskajen, säger Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare, NCC Property Development.

Masthuggskajen prisbelönt stadsdel 

År 2020 certifierades stadsdelen Masthuggskajen, enligt Citylab - Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. Projektet var den första stadsdelen i Sverige att certifieras. Samma år tilldelades Masthuggskajens hållbarhetsprogram ett pris inom kategorin ”Årets Citylab-projekt” på Sweden Green Building Awards, med motiveringen att ”projektet är en influencer inom hållbar stadsutveckling och har ett innovativt fokus på social hållbarhet” 

Citylab är ett certifieringssystem som även bidrar till kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling och består av fyra olika skeden i stadsbyggnadsprocessen, från tidig planering till förvaltning. Masthuggskajen är ett av flera projekt som samverkar i detta arbete, tillsammans med kommuner och städer, byggaktörer, forskare och experter inom olika områden. De första kvarteren som certifieras enligt Citylab utvecklas av NCC och Riksbyggen.

NCC:s handlingsplan enligt Citylab

Certifieringen av NCC:s handlingsplan enligt Citylab omfattar en rad hållbarhetsområden. Här ställs krav på ett blandat utbud av service, bostäder, grönytor och hållbara färdsätt inom stadsdelen. Även processrelaterade krav ställs. Projektet skall utvärdera synergieffekter och målkonflikter mellan delprojekten samt utvärdera vilka projektmål, fokusområden och övergripande hållbarhetsmål som projektet ställt och kommer att bidra till. Samtliga projekt certifieras enligt BREEAM Excellent, där Habitat 7 även certifieras enligt SGBC:s system NollCo2. 

Längs Masthamnsgatan, i den nya stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg utvecklar NCC Våghuset, Brick Studios och Habitat 7, tre moderna kontorshus med hög hållbarhetsambition. Våghuset och Brick Studios är de första nybyggda fastigheterna som tagit emot hyresgäster på Masthuggskajen. Under 2025 planeras Habitat 7 stå färdigt för inflyttning.