NCC:s klimatfotavtryck fortsätter minska

NCC är på god väg att uppnå sitt klimatmål, att halvera utsläppen från den egna produktionen fram till 2020. Vid halvårsskiftet visade mätningarna på en minskning av utsläppen med 42 procent sedan 2015. Utfallet följs upp på hel- och halvårsbasis, där halvårsresultatet i regel är något högre då asfaltverksamheten inte körs med full kapacitet vintertid.

Vid årsskiftet 2018/2019 hade utsläppen minskat med 32 procent sedan 2015. Utsläppstalen har sedan fortsatt neråt och hade vid halvårsrapporteringen minskat med 42 procent. NCC har som mål att till 2020 halvera utsläppen, sett i relation till omsättningen.

Koldioxidavtrycket i NCC påverkas till största del av de bränslen som används i verksamheten. Främst är det förbränning av bränslen i fordon, maskiner och i asfaltverk samt användning av elektricitet och värme som genererar koldioxidutsläppen.

-Vi har arbetat systematiskt med att minska våra utsläpp under flera år och har börjat med områden som vi själva kan påverka som asfaltstillverkningen och våra egna arbetsfordon. Till exempel har vi konverterat 80% av våra asfaltverk i Sverige till att drivas med biobränsle, vilket innebär att utsläppen minskar med upp till 90%, säger hållbarhetschef Christina Lindbäck.

Målet för NCC är att minska de CO2 – utsläppen från 5,9 ton CO2e till 2,9 ton CO2e per miljoner svenska kronor för alla affärsområden och funktioner. Utfallet följs upp på hel- och halvårsbasis och varierar under året beroende. Halvårsresultatet är i regel något högre än helårsresultatet då asfaltsverksamheten inte körs för fullt under vintertid.