NCC:s julgåva ska stödja ungas lärande i matematik

NCC fortsätter att bidra till att stödja barn och ungas lärande. Årets juldonation på 1,5 miljoner kronor går till fyra organisationer i Norden som bedriver läxhjälp för barn och unga vilket kan öka möjligheten för en karriär inom bygg- och anläggning. I Sverige inleder NCC även ett långsiktigt samarbete med Mattecentrum.

‒ Vi vet att utbildning ger barn och unga fler valmöjligheter i framtiden. Genom att stödja organisationer som erbjuder läxhjälp, särskilt inom matematik och naturvetenskap, kan vi skapa en mer jämlik spelplan och förhoppningsvis få fler unga att välja en karriär inom ingenjörsområdet, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Totalt donerar NCC 1,5 miljoner kronor och summan delas lika mellan NCC:s verksamhetsländer. I Danmark, Finland och Norge går juldonationen till Röda Korset som stöttar barn som inte har tillgång till läxhjälp i hemmet. 

– Med NCC:s donation har vi upprätthållit och utvecklat vår LäksyHelppi (läxhjälp)-verksamhet och framför allt stöttat våra volontärer i deras uppdrag. Vi anordnar regelbundet instruktörsutbildningar för volontärer och stödjer deras förmåga att till exempel leda fritidsaktiviteter. Att rekrytera nya volontärer är nyckeln till att kunna expandera och behålla kontinuitet i verksamheten. Med er hjälp har vi även skaffat förnödenheter och spel för aktivitetsgrupper, så att det ska vara så trevligt och motiverande som möjligt för barn och unga att göra läxor och lära sig nya saker, säger Kirsi Lehtola, samordnare för ungdomsverksamheten vid finska Röda Korset.

Nytt långsiktigt samarbete med Mattecentrum

I Sverige går donationen till Mattecentrum som erbjuder kostnadsfritt stöd för att förbättra och stimulera studentens kunskap och intresse för matte. Förutom att ge stöd till Mattecentrums ordinarie verksamhet inleder NCC även ett längre samarbete för att stärka stödet på lokalt utvalda orter i landet där medarbetare också uppmuntras att delta i lokala räknestugor och i digitala initiativ. 

− Detta partnerskap är en milstolpe i vår strävan att främja både intresse och starkare grundkunskaper i matematik hos barn och unga. Vi är stolta över att välkomna NCC som partner till Mattecentrum, för att tillsammans verka för att stärka det matematiska självförtroendet hos unga. Det är tydligt att vi delar en vision – att forma en framtid där varje ung person, oavsett bakgrund, kan nå en högre potential inom matematik. Tillsammans kommer vi kunna inspirera varandra och förhoppningsvis alla barn och unga som formar sin matematiska grund och framtid, Ellen Eriksson, generalsekreterare Mattecentrum.

Läs mer om NCC:s juldonation här.