En av NCC:s unga chefer listas som framtidens främsta kvinnliga ledare

Hur ska en ledare vara nu och i framtiden? Hur ser hon på sitt eget samt sin organisations ansvar för hållbar utveckling? Varför behövs en lista på kvinnliga ledare? Det är frågor som Ledarna, Sveriges chefsorganisation, ställer sig när de för elfte året i rad listar Framtidens kvinnliga unga ledare där NCC:s Emma Sundberg, Head of Purchasing Systems, placerar sig på en 21:a plats.

– En ledare ska vara öppen och inte rädd för förändring, våga testa nya idéer och ge utrymme för det. Samtidigt är det viktigt att ifrågasätta sig själv och sitt ledarskap och våga erkänna sina misstag. Personligen tycker jag att det är spännande att utmana mig själv och mina medarbetare, säger Emma Sundberg.

Varför är listan över unga kvinnliga ledare viktig?
Ellen Landberg, juryordförande för listan över Framtidens kvinnliga ledare på Sveriges chefsorganisation Ledarna, menar att listan är viktig för att vi fortfarande behöver utmana de starka normer som omgärdar hur vi ser på kompetens, chefskarriär och vem som kan och vill vara chef.

– Samhället har utvecklats men normerna har stannat kvar i det förgångna. Det har varit tydligt under de elva år Ledarna tagit fram listan. Det viktiga för de utvalda cheferna är att vi kan erbjuda ett nätverk och att de blir uppmärksammade i sitt ledarskap som chefer som gör ett fantastiskt bra jobb, säger Ellen Landberg.

Emma Sundberg är nummer 21 på listan. Hon är ansvarig för NCC:s inköpssystem på nordisk nivå och ansvarar för att driva digitaliseringen inom inköp. Att ha medarbetare i alla nordiska länder upplever Emma som en extrem lyx. Resultaten och diskussionerna blir mer nyanserade av att jobba med andra kulturer säger hon.

– Jag ser den här listplaceringen som en bekräftelse på att det jag gör ligger i tiden och fungerar. Det går att som kvinna ta sig fram i en mansdominerad bransch. Hade jag fått önska hade den här typen av lista aldrig behövts. Viktigt är att vi stöttar varandra och visar på goda exempel så att fler kvinnor vågar ta steget fram, säger Emma.

Vilka blir framtidens kvinnliga ledare?
Cheferna bedöms utifrån kriterierna: kompetens, resultat och potential. Det sistnämnda är ett nytt kriterium för året, där Ledarna tydligt pekar mot framtiden och hållbar utveckling – människan, miljön och den ekonomiska bärkraften. Företagen idag har stor påverkan på samhället och världsläget. Därför tog Ledarna avstamp i Agenda 2030, de 17 globala hållbarhetsmålen som ska vara infriade 2030.

– Självklart gäller hållbar utveckling alla chefer. När vi gjorde urvalet av Framtidens kvinnliga ledare fick alla frågan om hur de ser på sitt eget samt sin organisations ansvar för hållbar utveckling, förklarar Ellen Landberg.