NCC:s Henrik Landelius lyfte spetsprojekt på Fossilfritt Sveriges konferens

NCC:s projekt Kungsörnen, där man har lyckats halvera klimatpåverkan, har fått mycket uppmärksamhet över tid. NCC var som enda byggbolag inbjuden till att berätta om hur vi kan halvera klimatpåverkan i byggprojekt på regeringens klimatmöte i våras, och nu har Kungsörnen lyfts upp som ett gott exempel på spetsprojekt på Fossilfritt Sveriges kommunkonferens.

Konferensen samlar Sveriges kommuner för att utbyta kunskap och lyfta exempel på spetsprojekt där kommuner driver utvecklingen framåt. Vilka drivkrafter ligger bakom? Vilka är utmaningarna? Hur ställer sig näringslivet till projekten? Och hur kan man skala upp dem så att de blir norm istället för spets? 

– Det är otroligt kul att vår byggexpertis efterfrågas. Det är en god möjlighet för oss att berätta om hur vi på NCC tillsammans med våra kunder bidrar till en minskad klimatpåverkan i byggprocessen, och vilka hinder och möjligheter som finns för att vi som byggexperter ska kunna konstruera de bästa möjliga lösningarna, såväl för klimatet som ekonomiskt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef, NCC Building Sverige. 

Upphandling en nyckel till klimatomställningen

Fossilfritt Sverige har tillsammans med Klimatledarkommunerna identifierat upphandling som en viktig nyckel i klimatomställningen. Varje år gör kommuner, regioner och myndigheter inköp till ett värde av 800 miljarder kronor. De krav som ställs i den offentliga upphandlingen utgör därför en betydande påverkan av marknaden. 

– Vi vet att vi kan reducera klimatpåverkan av våra byggprojekt med 50 procent, det har vi tydligt visat med vårt projekt Kungsörnen och flera andra projekt. Nu behöver vi få upp skalan och efterfrågan på den här typen av projekt, det är avgörande för att Sverige ska kunna nå våra högt ställda klimatmål. För att reducera klimatutsläppen måste vi arbeta tillsammans i samverkan, beställare måste ställa tydligare klimatkrav och vi behöver en snabbare takt i införandet av gränsvärden för klimatdeklarationerna för att få den här bollen i rullning, säger Henrik Landelius.