NCC:s Christina Lindbäck nominerad till Sveriges bästa hållbarhetschef

Som en av tre finalister har Christina Lindbäck blivit nominerad till Sveriges bästa hållbarhetschef. Framgången ligger framför allt i hennes styrka att driva viktiga hållbarhetsfrågor med erfarenhet från både näringsliv och politik, skriver juryn.

Christina är idag en auktoritet inom Hållbarhetssverige och var under 2018 bland annat pådrivande i arbetet med att ta fram färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor, samt att starta upp det branschöverskridande Circular Sweden som ska påskynda Sveriges omställning mot en cirkulär ekonomi.

— Det känns jätteroligt att jag och NCC blir uppmärksammade för vårt hållbarhetsarbete. Det finns en enorm styrka och vilja inom företaget att driva dessa frågor, säger Christina Lindbäck.

Förenkling av hållbarhet

Som hållbarhetschef på NCC började Christina 2011 sitt uppdrag med att konkretisera vad hållbarhet innebär för bolaget med tydliga mål och aktiviteter som kopplar till verksamheten. Ett av målen, som ansågs utmanande vid införandet, var att minska de egna koldioxidutsläppen med 50 procent. Idag är NCC på god väg mot att nå målet.

Christina var också drivande vid framtagandet av Jämställda Byggbodar - ett mycket uppskattat initiativ och något som nu alla stora leverantörer av byggbodar på marknaden kan erbjuda.

Behovet av hållbara lösningar ökar

NCC var en av initiativtagarna till certifieringssystem för en hållbar stadsutveckling, vilket senare mynnade ut i att NCC 2018 var del av det första certifierade projektet i Citylab. Under 2018 utsåg kunder inom byggbranschen NCC till Sveriges mest hållbara företag.

— Det är viktigt att utveckla NCC:s kompetens inom hållbarhet så att vi kan möta även morgondagens behov av hållbara lösningar hos våra kunder, säger Christina Lindbäck.

Utöver sin roll inom NCC är Christina också styrelseordförande i bolaget bakom Svanen och EU Blomman.

Aktuell Hållbarhet är Nordens största media- och kunskapsföretag inom miljö, hållbarhet och CSR. Tidningen har för fjärde året utsett Sveriges bästa hållbarhetschef och i år är de två andra finalisterna Anna Denell på Vasakronan samt Kerstin Lindvall på ICA. Vinnaren utnämns den 20:e mars av en jury samt deltagarna på den konferens som utser vinnaren.